Mennyi idő alatt évül el a parkolási pótdíj befizetése?

Közzétéve:
2020-08-09, 13:00

A "mikulás csomag" kellemetlen ajándék is lehet, főleg, ha a parkolóőr hozza...

A parkolási pótdíjazás nem kellemes, főleg akkor, ha az érintett esetleg egy behajtó cég igényérvényesítése során eszmél rá arra, hogy vele szemben követelés áll fenn.

Milyen szabályok irányadóak a követelés behajtására? Ezzel foglalkozunk most a das.hu szakértőjének segítségével.

Ennek a cikknek most nem az a tárgya, hogy a parkolási díj- és pótdíjkövetelés miként vitatható. Pusztán azok a jogszabályi hivatkozások kerülnek bemutatásra, melyek az igényérvényesítésre vonatkoznak.

Az általános szabályok szerint egy vagyonjogi követelés igényérvényesítésének határideje az esedékességtől számított 5 év. Ezt követően – ha semmilyen a törvényben meghatározott eset nem valósul meg – a követelés jogi úton történő igényérvényesítése már nem lehetséges, azaz a követelés elévült.

Vannak azonban kivételek. Ugyanis a parkolási díj és pótdíjkövetelések az 1988. évi I. törvény 15/C.§ (3) bekezdése alapján, mindössze egy éven belül érvényesíthetőek.

Parkolási pótdíj

Az igényérvényesítésnek azonban további pontosan leírt menete van. Eszerint, ha az érintett üzembentartó nem fizette meg a parkolási várakozásai díjat és pótdíjat, akkor a helyi önkormányzatnak, vagy parkolási társaságnak, a parkolási eseménytől számított 60 naptári napon belül felszólítást kell küldenie az üzembentartó számára. Ez egy jogvesztő határidő, mely azt jelenti, hogy amennyiben a felszólítás tényét nem tudja igazolni a parkolási társaság vagy az önkormányzat, akkor az igényérvényesítés sem lesz megalapozott. A törvény alapján, az igényt érvényesítő félnek vagy postai küldeményként, vagy egyéb, igazolható módon kell a felszólítást megküldenie az üzembentartó számára.

Lényeges, hogy a fenti jogvesztő határidő nem alkalmazható akkor, ha az üzembentartó a gépjármű nyilvántartás felé elmulasztotta bejelenteni a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokat és emiatt a felszólítás nem is a tényleges üzembentartó részére kerül megküldésre.

Tehát amennyiben a parkolási eseménytől számított 60 napon belül a felszólítás megtörténik és legkésőbb 1 éven belül fizetési meghagyásos eljárást kezdeményez a parkolási társaság, vagy az önkormányzat az üzembentartóval szemben, akkor a követelés sem évült el. A határidők megtartását természetesen az igényt érvényesítő félnek kell bizonyítania. Ha ez nem sikeres, akkor a követelés is elévülhet.

dr. Burján Zsuzsanna

Az autós világ friss híreiért tekintsd meg az Alapjárat hírműsorát!

További hírek