Szép kis gyűjtemény keletkezett a szélvédőn, és a csomagokat bizony nem a Mikulás hozta.

A fővárosban járva sokszor lehet látni autókat, amelyek szélvédőire piros zsákocskát helyeztek. Ezek a parkolási társaság munkatársainak bírságai, amik jogszerűtlen parkolásért járnak, vagyis ha nem fizettünk azért, hogy ott állhasson az autónk. Ez lehet bármi miatt: az is lehet, hogy a sofőr csak megállt és elfelejtette befizetni a parkolást, vagy éppen kevés pénzt dobott be és lejárt az ideje.

Azonban nem ez a helyzet az alábbi autóval. A képen látható, első generációs Renault Kangoo-t korábban szúrta ki egy olvasónk, és bár a szürke egyterű megszokott modell az itthoni utakon, ez a darab elég érdekes. Nem a kinézete miatt, hanem azért, mert a szélvédőjén tucatnyi parkolási bírságot helyeztek el az illetékesek, emiatt merült fel a kérdés, hogy van-e felső határa annak, hogy egyetlen autóra hány darab bírságot szabhatnak ki, és hogy elvontathatják-e az autót, ha annak tulajdonosa látszólag nem csak egy fél órára ugrott el valahova, hanem huzamosabb időre otthagyta az autót.

Ugyan a parkolás az egyes kerületek önkormányzatának hatásköre, de a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatósága az ügyben az alábbiakat közölte:

Gépjármű elszállítására a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság kizárólag az illetékességi területén szabálytalanul elhelyezett, és a forgalmat akadályozó gépjárművek, valamint hatósági jelzéssel nem rendelkező gépjárművek esetén rendelkezik hatáskörrel.

Megkérdeztünk több fővárosi kerületi önkormányzatot is, hogy egyáltalán melyik szerv hatáskörébe tartozik egy ilyen eset és mi az eljárás ilyenkor. A legtöbb önkormányzat jelezte, hogy az autó pontos helyének hiányában nem tudnak válaszolni. A III. kerület önkormányzata jelezte, hogy a tasakok alapján biztosan nem Óbudán van ez az autó, de ettől függetlenül elmondták, hogy a kerületben mi ilyenkor a gyakorlat:

Parkolási ellenőreink a KRESZ szerint szabályosan, ám díjfizetés nélkül várakozó gépjárműveket pótdíjazzák. Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelete viszont hatóságként kiszabhat szabálysértési bírságokat, a Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről szóló szabályozása szerint kerékbilincset is alkalmazhat, amire vonatkozóan a kerületünkben a forgalomtechnikai terv szerint kihelyezett táblák is tartalmaznak információt. 

33. § (1) A kerékbilincs alkalmazása külön jogszabályban meghatározottak szerint történhet a (2)-(5) bekezdés figyelembe vételével.

(2) A közterület-felügyelő által a kerékbilincselésre e rendelet alkalmazásában akkor kerülhet sor, ha

a) várakozó gépjármű tekintetében már kiszabott, de meg nem fizetett, 15 napnál régebbi pótdíjtartozás áll fenn, vagy

b) várakozási díjfizetés nélkül várakozik a forgalmi rendszám nélküli jármű.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltételek ellenőrzésére a Parkolási Kft. jogosult és köteles.

(4) A pótdíjtartozás meg nem fizetése nem akadálya a kerékbilincs eltávolításának, ha annak a külön jogszabályban meghatározott feltételei fennállnak.

(5) A (2) bekezdés szerinti kerékbilincs ismételt alkalmazására ugyanazon naptári napon belül ugyanazon a helyszínen nem kerülhet sor.

Természetesen a kiszabott pótdíjak behajtására minden alkalommal kísérletet teszünk, ám bejelentési kötelezettség nincs. 
Tapasztalataink szerint a kerékbilincs alkalmazása és a pótdíjak befizetési határidejének lejártát követően küldött fizetési felszólítások miatt a követeléseknek csak kis része jut el a végrehajtási szakaszig.

Óbudán tehát a kerékbilincset alkalmazzák, elszállítást nem szoktak végezni a kerületben. Hogy mennyire hatékony vagy visszatartó eszköz a kerékbilincs, remekül látszik ezen a videón, ahol a BMW-s szemrebbenés nélkül szabadult meg a bilincstől úgy, hogy a közterületes nem messze állt.

Azonban ezzel nem jutottunk közelebb ahhoz, hogy mi történhet egy olyan autóval, mint a fenti Kangoo, amelyre rengeteg bírságot osztottak ki. Az erzsébetvárosi önkormányzat kérdésünkre szintén azt válaszolta, hogy a jármű nem az ő kerületükben van, viszont elmondták, hogy a VII. kerületben mi az eljárás ilyenkor:

A parkolásüzemeltetés hatásköre addig terjed, hogy a díjfizetés nélküli parkolás esetén büntetnek. Feljelentést nem lehet tenni, hiszen nincsen jogalapja. Amíg egy járműnek van érvényes forgalmi engedélye, addig lehet közterületen, függetlenül attól, hogy mennyi bírságot kapott. Ha nem fizet az üzembentartó, akkor fizetési meghagyást állíthatunk ki, ha így sem történik semmi, akkor végrehajtás kérhető, végső esetben perré eszkalálódhat az ügy.

Minden kerület, illetve város másképpen cselekszik, Erzsébetvárosban a notórius nem fizetők ügyeit a rendészet felé továbbítjuk, akik kerékbilincset helyezhetnek az autóra.

Fontos megjegyezni, hogy korábbi bírság (vagy bírságok) nem lehet alapja a kerékbilincs felhelyezésének, csak az, ha éppen abban a pillanatban, amikor intézkedik a rendészet nincs érvényes parkolása az autónak. Amennyiben 48 órán belül nem veteti le a bilincset a tulajdonos vagy az üzembentartó, akkor lehet elszállíttatni a járművet.

Ebben az esetben Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága a járművet a kijelölt, megfelelően őrzött tárolóhelyre szállíthatja a vonatkozó szabályoknak megfelelően.

A parkolási büntetések az objektív felelősség elve alá tartoznak, így az üzembentartóval /tulajdonossal szemben járunk el minden esetben. Nincs maximálisan kiszabható bírság, és nincs extra büntetés sem ’x’ darab felett, mindegyik teljesen külön ügyként kezelendő, így minden egyes bírságot ki kell fizetni.

Az óbudai önkormányzathoz hasonlóan itt is hozzátették, hogy a bírságok behajtására nagyon csekély lehetőség van:

A behajtási arányra nincs egzakt szám, ugyanis egyes ügyek évekig is elhúzódhatnak, jellemzően azok, ahol céges autóról van szó. Pláne, ha a cég ellen egyéb eljárás is folyik, úgy az autó is vagyontárgynak minősül, azaz nem lehet elárvereztetni, így a büntetés kiegyenlítése is elhúzódik. Jelenleg is vannak olyan kintlévőségek, amelyek több évre nyúlnak vissza, az előbb említett okból.

Az üggyel kapcsolatban megkérdeztük dr. Krizsán Zoltán szakjogászt is, aki már korábban arról is írt, hogy mi történik, ha több parkolójegy van a szélvédőn. Most a következőket írja a parkolási bírságokról:


Ki a felelős?

A felelősség az autó üzembentartóját terheli a parkolási díjat és annak pótdíját illetően. A kimentési lehetőségek korlátozottak, ellenben pl. a szabálytalan várakozás sok esetével (mozgáskorlátozott helyen vagy járdán parkolás), ahol ún. szubjektív felelősség áll fenn. Azokban az esetekben a járművet az adott időpontban vezető személlyel szemben lépnek fel. a A parkolási pótdíjazásnál pedig tehát magát a gépjárművet büntetik, nem számít a járművezető személye.

Ki intézkedik?

Az, aki az adott területen a parkolási közszolgáltatást ellátja: a helyi önkormányzat, kifejezetten erre alapított költségvetési szerv (pl. rendészeti igazgatóság), önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vagy a közterület-felügyelet képviseletében eljáró személy. Gyakorlatban: parkolóőr, közterület-felügyelő. A rendőrnek várakozási pótdíjat kiszabni nincsen joga (és ideje), ő pl. helyszíni bírságot szabhat ki, ha valamilyen szabálysértést is elkövet a parkolási díjat megfizetni elmulasztó gépjárművezető.

Van-e időbeni korlát?

Ugyanazon a várakozási területen egy naptári napon belül pótdíj csak egyszer szabható ki. Például, ha 8:00–17:00 között kell minden nap parkolójegyet váltani, és pótdíjat szabnak ki 16:55-kor, másnap reggel 8:05-kor is kaphat jogszerűen ismételt pótdíjat. Nem jellemző, de a jogszabály értelmezése alapján elképzelhető eset ez is.

Mikor van elszállítás?

Amennyiben az autó szabálytalanul parkol vagy egyéb jogszabályban meghatározott feltétel a jármű eltávolítását szabja ki szankcióként, akkor kerékbilinccsel láthatják el, vagy akár el is szállíthatják. Ha a szóban forgó autó „nem áll tilosban”, csak parkolójegyet nem fizet, ez nem alapozza meg az elszállítást, jogszerűen várakozik ott.

Más kérdés, ha pl. hiányzik a rendszámtábla és roncsautónak minősül. Erre külön szabályok vonatkoznak, de ha roncsautó, azt már elszállíthatják – elég rövid határidőn belül. Ebben az esetben sem mentesülne az üzembentartó a várakozási pótdíj megfizetése alól, csak még tovább növekszik a behajtandó összeg a kontóján a szállítás és tárolás díjait hozzászámítva.

Mindegyik büntetést be kell fizetni? Külön pótdíj van?

A közúti közlekedésről szóló törvény nem ír elő felső limitet, hogy egy gépjárműre maximum hány bírság szabható ki, vagy hogy bizonyos számú büntetés elérését követően növekszik a bírság összege. A helyi önkormányzat ugyanakkor a várakozási közszolgáltatási tevékenysége keretében jogszabályban részletszabályokat alkothat meg saját hatáskörben. A pótdíjazást növelő plusz költség lehet pl. az ügyviteli és postaköltség átalánydíj felszámítása.

Milyen aránnyal hajtják be ezeket a büntetéseket?

A várakozási díj és a pótdíjfizetési kötelezettség egy év alatt elévül. Ha a várakozási díjat és a pótdíjat nem fizették meg, a helyi önkormányzat 60 napos határidőn belül a jármű üzembentartója részére megküldi a díj- és pótdíjfizetési felszólítást. A fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a követelés bírósági úton érvényesíthető. Fontos, hogy a most hatályos jogszabály értelmében a fizetési felszólítás az elévülési időt nem szakítja félbe.

Ilyen nagy számú büntetésnél az a logikus, hogy be akarja hajtani az önkormányzat a pótdíjakat, azonban arra is gondolniuk kell, hogy lehet, már nincs is az országban az üzemben tartó, vagy egyszerűen behajthatatlan a követelés. A közterület-felügyeletetnek statisztikát kell vezetniük a befolyt díjakról és feltehetően arra vonatkozóan is, hogy hány pótdíjat szabtak ki pl. a tavalyi évben, ebből mennyit vittek tovább felszólítás és bírósági útra, ebből mennyi térült meg.

Amit ennél a témánál még mindenképpen ki kell emelni, hogy ha valamilyen végszükség, vészhelyzet vezetett az autó ilyen hosszú leparkolásához, ez nem mentesít a pótdíj megfizetése alól.

Alapjárat.hu