Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) az Alapjarat.hu által szervezett weboldal valamint annak hivatalos Facebook oldalán meghirdetett ingyenes Nyereményjátékra (továbbiakban: Játék) vonatkozik a szóban forgó Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel együtt.

1. A Játék szervezője

A Játék szervezője az European Car Data House Zrt., székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14., cégjegyzék szám: 01-10-049388 (továbbiakban: Szervező)

A Játékban résztvevő személy a részvétellel automatikusan elfogadja a Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

2. Kik vehetnek részt a Nyereményjátékban?

A nyereményjátékban jogosult részt venni, aki:

  • Betöltötte 18. életévét
  • Rendelkezik aktív Facebook regisztrációval
  • Rendelkezik Magyarországon tartózkodási hellyel vagy lakóhellyel

3. Kik nem vehetnek részt a Nyereményjátékban?

Nem vehetnek részt a nyereményjátékban:

  • Az Alapjárat szerkesztőségének tagjai
  • A szerkesztőség tagjainak közeli hozzátartozói

4. A Játék leírása

Minden az Alapjarat.hu weboldalon vagy az Alapjarat.hu Facebook oldalán meghirdetett nyereményjátékra ezen szabályzat vonatkozik. Az egyes Játékok során eltérő feltétele lehet a nyereményeknek, melyet az adott Játék leírása tartalmaz. Szintén itt érhető el az adott Játékhoz tartozó sorsolás menete, időpontja és helyszíne.

5. Nyeremény, nyertes kiválasztása és értesítése.

A Játékok nyereményeit minden esetben az adott játék leírása tartalmazza.

A Játékok Nyerteseit véletlenszerűen sorsoljuk azok között, akik eleget tesznek a Szabályzatban foglaltaknak és a Játék leírásának. A sorsolás helyszíne: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

A Játékok Nyerteseivel a Facebookon keresztül vesszük fel a kapcsolatot. A nyereményjátékban mindenki önkéntesen vesz részt, és vállalja, hogy nevét a https://www.alapjarat.hu weboldalon valamint az Alapjárat Facebook oldalán nyilvánosságra hozzuk, valamint az Alapjárat többi közösségi oldalán is. A Nyertes vállalja, hogy együttműködik a Szervezővel, és a Nyeremény átvételéhez megadja elérhetőségi adatait, beleértve e-mail címét és telefonszámát.

A Nyertes személyes adatait kizárólag a Nyeremény átadása céljából kérjük, melyet azt követően megsemmisítünk, harmadik félnek nem adjuk át. A Nyertesnek meg kell adnia a nevét és a lakcímét.

6. Nyeremény kézbesítése

A nyereménytárgyat a Szervező kézbesíti vagy küldi el a Nyerteseknek. A postázás átfutási ideje 30 nap is lehet.

A nyeremények kézbesítése kizárólag Magyarország területén megoldható. A Nyertes a kézbesítéssel kapcsolatban a Szervezőnél tehet reklamációt.

Ha a Nyertes 1 héten belül nem jelentkezik a nyereménytárgyért, a Szervező új Nyertest sorsol.

A Nyereményt legfeljebb kettő alkalommal kíséreljük meg eljuttatni a Nyerteshez. Amennyiben a Nyertes nem veszi át a Nyereményét bármilyen okból kifolyólag, személyes átvételre van lehetősége.

A Nyertes felelőssége együttműködni a nyeremény átvétele vagy kézbesítése kapcsán. Ha a Nyertes ennek nem tesz eleget, úgy a nyeremény nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

7. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Szabályzatban találhatóak irányadóak, valamint e pontban foglaltak. E Szabályzat egyúttal Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak minősül.

8. Felelősség kizárás

A nyeremény szállítási késedelméért a Szervező nem vállal felelősséget, ha a késedelem önhibáján kívül történik. Ha a Játékosok téves adatot adnak meg, a következményt a Játékos viseli, a Szervező másik nyereményt nem köteles felajánlani.

A Szervező nem vállal felelősséget a nyereményt a szállítás során érő károk kapcsán, de minden esetben jóhiszeműen törekszik arra, hogy a nyeremény ép állapotban érjen a Nyertes által megadott címre.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, valamint e Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai problémák miatt ideiglenesen nem elérhetővé válik. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen technikai problémákkal összefüggésben keletkező hibákért.

Ha a Nyertes nem jelentkezik a Nyereményért a sorsolást követő 1 héten belül, úgy a Szervező új Nyertest sorsol. A Nyertes számára a jelentkezést követően 2 hét áll rendelkezésére, hogy Nyereményét átvegye. A határidőn túl a Szervező új Nyertest sorsol.

9. Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy e Szabályzatot megváltoztassa. A Szabályzat elérhető a https://www.alapjarat.hu/nyeremenyjatek-szabalyzat címen.

Kérdéseket a Játékokkal kapcsolatban az info@alapjarat.hu e-mail címre lehet küldeni.

A Nyereményjátékok lebonyolításért kizárólag az Alapjárat csapata felelős, a Facebook abban semmilyen formában nem vesz részt.