2019. május 24. | 12:05

A relatíve modern dízelek forgalmát is korlátozni szeretnék a fővárosban szmogriadó esetén. A módosított szmogrendelet, mely a jelenleg forgalomban lévő dízelek 88 százalékát érintené, 2019. október elsejével lépne hatályba

A Fővárosi Közgyűlés 2019.05.29-én esedékes ülésére benyújtott szmogrendelet módosításról szóló javaslatából kiderült, hogy a budapesti forgalomkorlátozást az Euro 5-ös normáknak megfelelő dízelekre is kiterjesztenék.

Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes előterjesztésében egyértelműen az áll, hogy immáron a 12-es, 13-as és 14-es környezetvédelmi osztályú (együttesen Euro 5-ös dízelüzemű) gépjárműveket is korlátozás alá vonnák.

A rendeletmódosítás nem terjedne ki az 5-ös, 6-os (Euro 3 benzines), 9-es (Euro 4 benzines), 4-es (Euro 5 benzines), valamint a 15-ös és 16-os osztályú gépjárművekre, amelyek üzamanyagtól függetlenül eleget tesznek az Euro 6-os szabványnak. Az 5-ös környezetvédelmi osztályba tartoznak a vegyes hibrid, a gázüzemű és a tisztán elektromos meghajtással működő autók.

A 2018-as évi adatok alapján, a javaslat a Budapesten és 74 agglomerációs településen forgalomban lévő dízelek 88 százalékát érintené, mely egyben a teljes dízel állomány 35 százalékát jelenti.

Az ülésre benyújtott javaslathoz előzetes hatásvizsgálatot is mellékeltek, amelyben arról írtak, hogy mivel a rendelet legutóbbi, 2017-es módosítása óta a riasztási fokozatban korlátozott gépjárművek aránya jellemzően kevesebb lett, mint a gépjárműállomány fele, ezért további szennyezőbb osztályok korlátozás alá vonása indokolt. Az előterjesztésben kitértek továbbá arra is, hogy 2018 májusában az Európai Bizottság az Európai Unió Bíróságához fordult Magyarországgal szemben a PM10 légszennyező anyag egészségügyi határértékeinek nem teljesülése miatt.

Azt írták, a fővárosi önkormányzat vezetése azért is kezdeményezi saját hatáskörben a hatékonyabb intézkedések meghozatalát, hogy ez a körülmény a függőben lévő eljárás során is figyelembe vehető legyen!

HVG

Budapest.hu