Helyszíni bírságra fő szabály szerint abban az esetben kerül ugyanis sor, ha tetten érik a szabálysértés elkövetőjét - mondja a das.hu szakértője-, ez a tettenérés azonban megvalósulhat úgy is, ha a szabálytalan helyen leállított autónkat veszik észre, miután mi azt már elhagytuk.

Amennyiben a jogszabály helyszíni bírság kiszabását lehetővé teszi és a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy, így legtöbb esetben a rendőr vagy a közterület-felügyelő a helyszíni bírság kiszabása mellett dönt, ezt közli az eljárás alá vont személlyel, egyben tájékoztatja a jogkövetkezményekről. A jogkövetkezmények alatt azt kell elsődlegesen érteni, hogy ha azt tudomásul vesszük, úgy a későbbiekben jogorvoslatnak nincs helye. Közúti közlekedési szabálysértés miatt kiszabott helyszíni bírság esetén, ha a jogszabály közúti közlekedési előéleti pontot rendel a szabálysértéshez, úgy a helyszíni bírságot kiszabó személy erről is tájékoztatja az eljárás alá vontat, illetve rögzíti a meghatározott pontszámot a helyszíni bírságolás kiszabásáról szóló nyomtatványon.

Ekkor két lehetőségünk van:

  • elfogadjuk a kiszabott helyszíni bírságot, és aláírjuk a „csekket”. Ebben az esetben 30 napunk van a bírság befizetésére. A helyszíni bírság összege ötezer forinttól ötvenezer forintig terjed, hat hónapon belül újabb szabálysértés elkövetése esetén hetvenezer forint is lehet.
  • úgy nyilatkozunk, hogy azt nem fogadjuk el. Ebben az esetben az eljáró személy közli az eljárás alá vont személlyel, hogy feljelentést tesz.

Amennyiben tehát meggyőződésünk, hogy a szabálysértést nem követtük el, akkor ne fogadjuk el a helyszíni bírságot. Elfogadás esetén ugyanis utólag csak szűk körben vitathatjuk azt, így kérhetjük jogszabálysértésre hivatkozva a helyszíni bírság felülvizsgálatát. Egyes esetekben például a helyszíni bírság összege fixen elő van írva, ha attól eltérő összegben marasztaltak bennünket, jogos lehet a felülvizsgálati kérelem. Egyéb esetekben azonban gondoljunk arra, hogy ugyanígy az is előfordulhat, hogy a feljelentés alapján fix összegű bírságot kell kiszabni, ami magasabb, mint a helyszíni bírság összege, tehát ha cáfolhatatlanul elkövettük a szabálysértést, van tétje a feljelentésnek. Helyszíni intézkedés során lehetőség van az elkövetést elismerő személlyel szemben szóbeli figyelmeztetést is alkalmazni, ha az elkövetett cselekmény oly csekély mértékben veszélyes a társadalomra, hogy még a helyszíni bírság kiszabása is szükségtelen. Elkövetés esetén kérhetjük, hogy az eljáró szerv bírság helyett figyelmeztetést alkalmazzon velünk szemben. Természetesen ezt a rendőr, közterület-felügyelő jogosult mérlegelni és eldönteni.

Ahogyan fentebb említettük, a gépjárművel elkövetett szabálysértés miatt a helyszíni bírságot a gépjárművezető távollétében is ki lehet szabni. Ilyenkor a gépjármű forgalmi rendszáma alapján megállapított üzemben tartó címére küldik meg a kiszabott összeget tartalmazó csekkszelvényt.

Amennyiben a gépjármű üzemben tartója a helyszíni bírság kiszabását nem veszi tudomásul, vagy nem fizeti meg, a szabálysértési eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni. Ez azt jelenti, hogy a befizetésre előírt határidő után szabálysértési eljárás indul., ahol az elkövető és a szabálysértés körülményeinek a feltárása a hatóság feladata.