Sokszor bebizonyosodott már, hogy a rendkívül elterjedt internet- és közösségimédia-használatnak nem csak előnyös oldalai vannak, mi több, olykor kifejezetten káros megnyilvánulásokhoz vezet. Egyre gyakoribb például, hogy a vélt vagy valós közlekedési udvariatlanságot, jogsértést elszenvedők fényképet vagy kamerafelvételt készítenek a másik félről, majd különböző internetes felületekre feltöltik azokat. Alábbi cikkünkben a das.hu szakértőjének segítségével szeretnénk segíteni a témában.

Mi van a felvételen?

A legrosszabb esetben ezeken a felvételeken nem csak a gépjármű rendszáma látható, de akár maga a sofőr is, mégpedig felismerhető módon. Nagyon fontos, hogy mindkét esetben személyes adatról van szó, ami azt jelenti, hogy hozzájárulás hiányában már magának a fényképnek vagy videónak az elkészítése is jogellenes, nem is említve az engedély nélküli felhasználást. Aki azzal szembesül, hogy engedélye és tudomása nélkül felvételt tesznek közzé róla, ezzel kapcsolatos igényeit bíróság előtt érvényesítheti.

Fotó készítése egy koccanásról

Milyen igények érvényesíthetők?

Polgári igényérvényesítés keretében az érintett a jogsértés megállapítása mellett kérheti, hogy a másik felet kötelezzék a magatartás abbahagyására, megfelelő elégtétel adására és a jogsértő állapot megszüntetésére. Emellett követelheti, hogy az esetleges vagyoni előnyt a jogsértő személy engedje át neki (ha volt egyáltalán vagyoni előny), sőt, igényt tarthat sérelemdíjra is. Utóbbinak mértékét a bíróság állapítja meg az eset összes körülményére tekintettel. Figyelembe veszi különösen a jogsértés súlyát, ismétlődő jellegét, a felróhatóság mértékét, illetve a jogsértésnek a sértettre és környezetére gyakorolt hatásait.

fa bírói kalapács

Mi a helyzet az esetleges büntetőjogi- vagy szabálysértési felelősséggel?

Amennyiben a személyiségi jogot sértő felvétel olyan személyről készült, aki valóban megszegett valamilyen közlekedési szabályt, nem kerülheti el a felelősségre vonást pusztán azért, mert polgári igényei merültek fel a fénykép- vagy videó miatt. Így például, ha balesetet szenvedünk és a másik jármű elhajt a helyszínről, mi pedig lefényképezzük a járművet, és a rendszám igazolására a fényképet bemutatjuk a rendőrségnek, az eljárás jogszerűen megindítható és lefolytatható.