Magyarországon a járművezetés vezetői engedélyhez kötött tevékenység. A das.hu szakértőjének segítségével most megtudhatod, hogy milyen jogkövetkezményre kell számítani, amennyiben a rendőri intézkedés során a rendőr észleli a vezetői engedély hiányát.

A jelenleg hatályos törvényi szabályozás értelmében az engedély nélküli vezetés szabálysértésnek minősül, mely megvalósítás esetén szabálysértési eljárás indul a szabályszegővel szemben.

2012. évi II. törvény 22.§-a tartalmazza a szabálysértést:

220. § Aki vasúti járművet, légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetőleg a közúti forgalomban olyan gépi meghajtású járművet vezet, amelynek vezetésére hatósági engedéllyel nem rendelkezik, továbbá aki e járművek vezetését ilyen személynek átengedi, szabálysértést követ el.

  • Szabálysértés megvalósítása esetén az eljáró hatóság jogosult kiszabni pénzbírságot, valamint rendelkezni a járművezetéstől eltiltásról.
  • A pénzbírság összege ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet, míg az eltiltás legrövidebb tartama egy hónap, leghosszabb tartama egy év.
  • A járművezetéstől eltiltás meghatározott járműkategóriára, illetve járműfajtára is vonatkozhat.
  • A járművezetéstől eltiltás hatálya a szabálysértési határozat jogerőre emelkedésével kezdődik.
  • A járművezetéstől eltiltás tartamába be kell számítani azt az időt, amelynek tartamára az eljárás alá vont személy vezetői engedélyét - a járművezetéstől eltiltás intézkedést megelőzően - a szabálysértéssel összefüggésben a helyszínen elvették, vagy azt a hatóságnál leadta.
  • Általában a szabálysértési hatóság elsődlegesen az elkövető meghallgatása nélkül egy hónapon belül hoz határozatot a pénzbírság és az eltiltás kiszabásáról.
  • A pénzbírság összegét és az eltiltás tartamát befolyásolja az elkövetés körülményei, valamint az elkövető személyi-vagyoni helyzete.
  • A jogerősen kiszabott eltiltás eltörlésére nincs lehetőség, a vezetői engedély megszerzésére kizárólag az eltiltás tartalmának leteltét követően van lehetőség.

Írta: dr. Némethné dr. Czinege Kinga Dóra