Milyen célra használhatom a fedélzeti kamerát?

Közzétéve:
2020-11-22, 09:00

A jogszabály nem tiltja a dashcam használatát, viszont nem árt tisztában lenni néhány dologgal.

A fedélzeti kamera használatának jogszerűségi kérdése mára már örökzöld téma, sokan várják a kategorikus választ jogszerűséggel kapcsolatban. Sajnos a kategorikus válasz még mindig nem adható meg a jogi szabályozás hiánya okán, azonban alapelveket lehet rögzíteni a használattal kapcsolatban, melyeket érdemes betartani. Ennek járunk most utána a das.hu szakértőjének segítségével.

A fő kiindulási pont, hogy jelenleg továbbra sem áll rendelkezésre olyan jogszabály, mely tiltaná a fedélzeti kamera használatát, így magáncélra – egyelőre – mindenki jogosult a fedélzeti kamera felhelyezésére és képfelvétel rögzítésére.

Dashcam felvétel

Fontos e körben kiemelni a magáncélt, a dashcam használat addig a pontig jogszerű, ameddig az magáncélra, magánfelhasználásra történik.

A probléma abban az időpontban kezdődik, amikor a magáncélt vagy magánhasználatot túllépve a kamerafelvétel birtokosa a felvételt – mely egyértelműen tartalmaz személyes adatokat (felismerhető személy, rendszám stb.) – bárki számára elérhető módon közzéteszi vagy bármilyen módon (például hivatalos eljárásban bizonyítékként) felhasználja.

A probléma abban fogható meg, hogy olyan felvételt, melyen egy vagy több személy beazonosítható vagy a felvétel személyes adatot tartalmaz (például rendszámtábla), kizárólag akkor használható fel vagy tehető közzé, amennyiben az érintett személy(ek) előzetesen vagy legalább utólagosan hozzájárultak a felvétel felhasználásához.

A megérzés sajnos helyes, ritka az az eset, amikor a felvételen szereplő személy (aki mondjuk épp egy közlekedési szabályszegést követ el) hozzájárulását adná, hogy terhére értékelendő bizonyítékként felhasználásra kerülhessen egy hivatalos eljárásban a felvétel.

Fedélzeti kamera használat közben

A jogi problematika az alábbi jogszabályokból vezethető le:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontja határozza meg a személyes adat fogalmát az alábbiak szerint: „személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A fentiek alapján egy fedélzeti kamera útján rögzített és kezelt felvétel személyes adatnak minősül, mivel az a rögzített személlyel kapcsolatba hozható, és következtetés vonható le rá nézve. Az Infotv. 5. §-a alapján „személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy törvény, illetőleg – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete azt elrendeli."

Az Infotv. tartalmaz azonban egy megengedő szabályt is, nevezetesen a 6. (1) bekezdés b) pontja által nevesített, a jogos érdek érvényesítésének céljából történő adatkezelés lehetőségét. E szerint „személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.”

Ezen szabály alapján van lehetőség arra, hogy a kamerafelvétel birtokosa a sérelmére megvalósított szabálysértés/bűncselekmény/egyéb jogsértés tényét kamerafelvétellel kísérelje meg igazolni a hatóság felé.

A hatóság egyedi jogköre dönteni a felvétel felhasználásáról, bizonyítékként történő alkalmazásáról. A hatóság minden esetben vizsgálja az eljárás során az állami és egyéni érdekeket, melynek alapján hozza meg döntését.

Bírói kalapács

Mind a büntetőeljárásban mind a polgári peres eljárásában azonban általános alapelv, hogy nem használható fel bizonyítékként a jogsértő módon keletkezett, beszerzett bizonyíték, így az eljáró hatóságoknak ezen szabályt is szem előtt kell tartaniuk a felhasználással kapcsolatos döntés meghozatalakor.

A törvények azonban kivételesen mégis lehetővé teszik a jogsértő bizonyíték figyelembe vételét, de ehhez a jogsérelem jellegét, mértékét, a bizonyíték tényállás felderítésére gyakorolt hatását, továbbá az eset összes körülményét mérlegelnie kell a hatóságnak.

A felhasználás árnyoldala abban mutatkozik meg, hogy a kamerafelvétel felhasználásával – a rögzített személy hozzájárulásának hiányában – személyiségi jogaiban sértik meg a rögzített és egyben beazonosítható személyt, aki jogszerűen léphet fel a kamerafelvételt felhasználó személlyel szemben kártérítési (sérelemdíj) igénnyel.

Összességében megállapítható tehát, hogy továbbra is ez a kettőség uralkodik a dashcam felvételek felhasználása körül, így feltétlenül érdemes mérlegelni az előnyöket és hátrányokat a felhasználást megelőzően. Amennyiben egy közlekedési baleset – bűncselekmény – egyéb jogsértés bizonyítására rendelkezésre áll egyéb egyben jogszerű bizonyíték (tanú, okirati bizonyíték) úgy elsődlegesen ezekre támaszkodva érdemes kezdeményezni az eljárást.

Írta: dr. Némethné dr. Czinege Kinga Dóra

Az autós világ friss híreiért tekintsd meg az Alapjárat hírműsorát!

Kapcsolódó írások

Kocsiban ragadt riadt gyermek
2020. július 01.
Az utóbbi években minden nyáron hallani olyan rémtörténetet, hogy figyelmetlenségből a tűző napon parkoló autóban bezárva hagyták a szülők a gyermeküket. A járműben a levegő perceken belül elviselhetetlen mértékig felforrósodik, komoly veszélynek kitéve a járműben tartózkodó életét. Ilyen esetet észlelve azonnal cselekedni kell!
Koccanásos baleset
2020. július 11.
Hibák, amiket ne kövessünk el koccanás esetén.

További hírek