2022. január 13. | 15:38

A már meglévő lakóépületeket nem érinti a rendelet.

Mostantól minden új építésű (vagy felújított) épület esetében kötelezővé válik az elektromosautó-töltő telepítése, vagy a későbbi telepítési lehetőség előkészítése.

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 2022. január 1-től hatályos módosításának 8. melléklete előírja a meglévő, illetve az új építésű vagy jelentős (az épület elektromos infrastruktúrájára is kiterjedő) felújítás alá vont épületekhez tartozó parkolóhelyeken az elektromosautó-töltő kiépítését, vagy a töltő későbbi kiépítését lehetővé tevő elektromos csatlakozást biztosító létesítményt kiépíteni.

A rendelet melléklete pontos meghatározást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy konkrétan mely épületek esetén kell töltőpontot kiépíteni, valamint hány parkoló esetén kötelező előkészíteni a töltőpont későbbi kiépítésének lehetőségét.

Az új építésű vagy az elektromos infrastruktúrát is érintő jelentős felújítás esetén:

  • Lakóépületek esetén, ha tíznél több parkolóhellyel rendelkezik és a parkoló az épületen belül vagy közvetlenül az épület mellett helyezkedik el, kötelező kiépíteni minden parkolóhelyen a töltőpont későbbi kiépítését lehetővé tevő elektromos csatlakozást biztosító létesítményt.
  • Nem lakáscélú épületek esetében, ha legalább tíz parkolóhellyel rendelkezik és a parkoló az épületen belül vagy közvetlenül az épület mellett helyezkedik el, kötelező kiépíteni egy elektromos töltőpontot, valamint minden ötödik parkolóhelyen a töltőpont későbbi kiépítését lehetővé tevő elektromos csatlakozást biztosító létesítményt.

Meglévő épületek esetén a több mint húsz parkolóhellyel rendelkező, nem lakáscélú épületek esetében 2025. január 1-jétől legalább egy elektromos töltőpontot kell telepíteni, ha a parkoló az épületen belül helyezkedik el, vagy a parkoló közvetlenül az épület mellett helyezkedik el.

A már meglévő társasházak parkolóira a rendelet nem tartalmaz semmilyen előírást. Így továbbra is a lakóközösség döntésétől függ, hogy az épülethez tartozó parkolóban kerül-e kiépítésre elektromosautó-töltő, vagy sem.

7/2006. (V.24.) TNM rendelet

A nem lakáscélú épületek kategóriájába az áruházak, bevásárlóközpontok, hivatali- és irodaépületek, fizetős parkolóházak, kereskedelmi épületek, az önálló üzletek, lakossági fogyasztásicikk-javító helyek, szervizállomások, a szálláshely szolgáltatók és vendéglátó épületek, az oktatási és egészségügyi ellátást szolgáló, illetve a szórakoztatásra, sportra és közművelődésre használt épületek tartoznak.