2023. augusztus 19. | 16:05

A közbiztonságra különösen veszélyes eszközök, és a sport- vagy munkaeszközök szállításának szabályai eltérőek.

Ki ne szállított volna már valaha érdekes formájú tárgyat az autójában? Nap, mint nap rakunk valamit a kocsinkba, laptoptól kezdve a bevásárláson át a szerszámokig. Sőt, van olyan eset, hogy hatalmas tévéket, biciklit vagy éppen egy komplett szekrényt kell egyik helyről a másikra szállítanunk.

Ezzel semmi baj nincs, vannak módok a biztonságos szállításra még akkor is, ha nem fér be a csomagtérbe. A megfelelő jelzésekkel ellátva még egy hűtőt is szállíthatunk. De vannak olyan eszközök és tárgyak, amelyek szállítása vagy autóban tartása tiltott vagy éppen engedélyhez kötött. Megkérdeztük a rendőrséget, melyek pontosan ezek az eszközök, így kiderült, hogy milyen óvintézkedésekre van szükség olyan mindennapi tárgyak, mint egy balta vagy bizonyos sporteszközök, mint egy baseballütő szállításakor.

A tárgyak fogalomköre igencsak tág, így a rendőrség válaszában el is különítette, hogy a fent említett eszközök, vagyis a szerszámok és sporteszközök, bár veszélyesek lehetnek a közbiztonságra, mivel egy baleset során könnyen okozhatnak súlyos sérülést, mégis más eljárás alá esnek, mint az úgynevezett közbiztonságra különösen veszélyes eszközök.

A 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet éppen ezekről a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szól, és eszerint ebbe a kategóriába sorolható:

  • az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágóéle a 8 cm-t meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy a vágóél méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugóskés és a szúró-, vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: felajzott íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli)
  • a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz
  • a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek
  • az olyan eszköz, melyből a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület ingerlésével támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspré)
  • az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat)
  • az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló)
  • az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgál (különösen: álkulcsok, mechanikus vagy elektromos elven működő zárnyitó szerkezetek).

Ezeket az eszközöket közterületen, nyilvános helyen, valamint a közforgalmú közlekedési eszközökön tilos birtokolni. Mivel a járművek belső tere nyilvános helynek minősül, ezért a fent felsorolt eszközöket járműben szállítani is tiltott.

A rendőrség válaszában hangsúlyozottan beszélt a gáz- és riasztófegyverek, továbbá a gázspré birtoklásáról, mivel az elmúlt hónapokban több razziát is tartott a rendőrség, amelyek során közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket is találtak.

Bár a 2004. évi XXIV. törvény szabályai szerint gáz- és riasztófegyver tartásához hatósági engedély nem szükséges, a viseléséhez viszont igen. A törvény 3/B. § (3) bekezdése a gáz- és riasztófegyver viselését kizárólag önvédelmi célra, természetes személy számára teszi lehetővé.

A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdés b) pontja pedig úgy rendelkezik, hogy a gáz- és riasztófegyvert tartó személy, viselési engedély esetén az önvédelmi célú fegyverét lakott területen, közterületen, nyilvános helyen, közforgalmú közlekedési eszközön betárazva, a véletlen elsülése ellen biztosítva, rejtve viselheti.

Ezen felül azt is kiköti, hogy:

a gáz- és riasztófegyvert kizárólag önvédelmi célhoz kötötten birtokolhat magánszemély. A viselés akkor jogszerű, ha arra viselési engedély birtokában a rendeletben meghatározott, különböző helyekre rejtve (külső szemlélő által nem látható módon) történik.”
A gázspré helyzete is hasonló: a 175/2003. Korm. rendelet mellékletének d) pontja szerint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz többek között az olyan eszköz, melyből a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület ingerlésével támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspré).

A rendőrség válasza még ezt is hozzátette:

A 175/2003. Korm. rendelet 5. §-a, figyelemmel a 3. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakra úgy rendelkezik, hogy a pelargonsav-vanillilamid (bors) és az olajosgyanta-tartalmú kapszaicin (paprika) hatóanyagot nem tartalmazó és legfeljebb 20 gramm töltőanyag tömegű gázspré jogszabály eltérő rendelkezése hiányában közterületen, nyilvános helyen – ideértve az ott lévő járművek belső tereit is –, valamint közforgalmú közlekedési eszközön csak tokban, dobozban, zárt tároló eszközben vagy ruházat alá rejtve birtokolható (szállítható).

Így mind a gázfegyverek, mind a gázsprék szállíthatók, a rendőrség azonban hozzátette, hogy ugyanakkor a fentiekben foglalt eszközök birtoklása nem engedélyezett a közterületen vagy nyilvános helyen szervezett rendezvényeken.

Ahogy fent írtuk is, a sporteszközök és szerszámok nem tartoznak a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök közé, a rendőrség válasza szerint ezek a tárgyak a következőképpen szállíthatók:

Ez [a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökre vonatkozó szabályozás] nem vonatkozik a rendeltetésszerűen munkavégzési, sport, hagyományőrző tevékenység és a szokásos életvitel körében használt eszközökre, amelyeket közterületen lévő jármű belső tereiben más illetéktelen személy számára nem hozzáférhetően, megfelelő módon rejtve, becsomagolva, szétszedve, vagy zárt tárolóeszközben kell szállítani.

Így egy baltát vagy egy baseballütőt természetesen lehet szállítani autóban, viszont tilos látható helyen, például az anyósülésen hagyni. Be kell csomagolni, le kell takarni és a csomagtartóba kell tenni, így sem látni, sem hozzáférni nem tud más.

ORFK

Alapjárat.hu