2021. november 20. | 14:42

A gépjárművekkel való közlekedés a szabályok betartása mellett is hordoz magában veszélyeket. Gyakran előfordul, hogy a résztvevők akaratán kívül történik baleset. Azonban arra is találunk számos példát, hogy valaki szándékosan sodorja veszélybe a forgalomban részt vevőket.

A kresz szabályainak megfelelően aki ilyen magatartást tanúsít az utakon, annak számolnia kell a büntetéssel. Ez pedig adott esetben nem csupán az, hogy a vezetői engedélyét bevonják. Sokkal súlyosabb penitenciát is kiszabhat a hatóság, hiszen maga a szabályszegés is súlyos következményekkel járhat.

A közúti veszélyeztetés fogalma

A közúti veszélyeztetés a magyar Büntető Törvénykönyvben deklarált elkövetési forma, a közlekedési bűncselekmények egyik fajtája. Az követ el közúti veszélyeztetést, aki szándékosan megszegi a KRESZ-t, kockáztatva ezzel a közlekedés többi résztvevőjének épségét.

Ha bebizonyosodik valakiről, hogy a fenti bűncselekményt elkövette, akkor akár többévi börtönbüntetéssel is sújtható. A gyanusított jogosítványát azonban már az eljárás megkezdésekor bevonják. Természetesen a jogi képviselet megilleti a közúti veszélyeztetés alanyait is.

Az új divat: a büntető fékezés

Felmerül a kérdés, hogy melyek azok a magatartások, amelyek a közúti veszélyeztetés körébe sorolandók. Sajnálatos módon nagy divatja van manapság az úgynevezett büntető fékezésnek. Ebben az esetben az elkövető nagy sebességgel megelőzi a másik gépjárművet, majd hirtelen lefékez előtte, megállásra kényszerítve azt.

Könnyen belátható, hogy még egy kiváló műszaki állapotban lévő jármű esetében is mennyire balesetveszélyes a kialakult szituáció. Érthető, hogy arra, aki ezt szándékos magatartással idézi elő, könyörtelenül lesújt az igazságszolgáltatás. Ez ugyanis azt jelenti, hogy a fékező tisztában van azzal, hogy akár személyi sérülést is okozhat.

Leszorítás és tolás

Nem újkeletű a szabálytalan autósok között az úgynevezett leszorítás gyakorlata. Ebben az esetben az elkövető előzés közben vagy párhuzamos közlekedés során az út szélére kényszeríti a másik járművet. Ekkor ugyancsak jelen van a szándékosság, vagyis annak tudata, hogy baleset történhet.

Az autópályán fordul elő nagyon gyakran, hogy a belső sávban nagy sebességgel haladó autó veszélyesen megközelíti az előtte haladó gépjárművet. Ezzel próbálja nagyobb sebességre, vagy arra ösztönözni a sofőrt, hogy lehúzodva őt elengedje. Ez ugyancsak magában hordozza egy baleset lehetőségét.

Mitől függ az elkövető büntetése?

Nem mindenki számára szab ki ugyanolyan büntetést a bíróság. A penitencia súlyossága függ attól, hogy hogyan realizálódott a veszélyeztetés. Ha megtörtént a baleset, megvizsgálja a hatóság, hogy milyen sérülésekkel, esetleg halálesettel járt.

A legsúlyosabb következménye a több ember halálát okozó szabályszegésnek van. Egy busz előtti büntető fékezés például könnyen járhat ilyen következménnyel. Nem csak a büntetés elkerülése, hanem mások életének megóvása érdekében is tartózkodjunk a közúti veszélyeztetéstől. Vezessük le a napi stresszt más, erre a célra kitalált foglalkozásokon.