Fényezés újratöltve: a gyártó felelőssége a vadonatúj gépjármű festékleverődése.

Olvasónk azzal az esettel fordult hozzánk, hogy 2018-ban vásárolt gépjárműve több elemén is levált a lakkréteg. A márkakereskedés is megállapította a hiba bekövetkezését a gépjármű több helyén. A kereskedő felkeresését követően azt a kifogást hozták, hogy kőfelverődés vagy tárolási hiba következménye a romlás. Szemmel látható volt, hogy rossz minőségű a fényezés, olvasónk igazságügyi szakértőt is fogadott, aki megállapította a festés rossz minőségét, ezenkívül értékcsökkenési értéket is kihozott az autóra.

Olvasónk reklamációját elutasította a kereskedés arra hivatkozással, hogy a törvény által megadott szavatossági idő már eltelt. Olvasónk az autót tízéves fényezési garanciával vásárolta, de az eladó nem ismerte el a hibát és értékcsökkenés fennállását sem.

A D.A.S. szakértőjének segítségével készült cikkünkben olvasónk esetéből kiindulva ismertetjük a gépjármű hibáira, ezen belül is a fényezésre vonatkozó jogi tudnivalókat.

1. Szavatossági idő

Az általános szavatossági idő ingónak minősülő dolgok eladásakor egy év. Magánszemély (fogyasztó) és kereskedés esetén kötött adásvételi szerződés esetében viszont az eladónak két évre vonatkozóan kell kötelezettséget vállalnia hibás teljesítés esetén. Ha két magánszemély vagy két vállalkozás köt egymással szerződést, ettől eltérő szavatossági időben is megállapodhatnak.

2. Saját maga által vállalt szavatosság

A Polgári Törvénykönyv kötelezően érvényesülő rendelkezésein felül az eladó saját maga is dönthet úgy, hogy kedvezményt tesz és plusz szavatosságot ad vevőinek. Olvasónk esetében az eladó tízéves szavatosságot (garanciát) vállalt a fényezésben bekövetkező hibák elhárítására. Ebben az esetben tehát a legelső jogi érvnek annak kell lennie, hogy a kiegészítő garanciára tekintettel kéri a fényezés javítását olvasónk.

3. Két éven túl szúrt szemet a hiba

Ha kiegészítő garanciát a kereskedő nem is vállalt, vagy esetleg valamilyen szerződéses feltétel miatt olvasónk esetében jogszerűen mentesül a vállalkozás a garancia teljesítése alól, még mindig van esély.

A szavatossági idő két év, de olvasónk csak a vásárlástól számított 4. évben tapasztalt fényezési hibát. Hivatkozhat a vállalkozás érvényesen arra, hogy már eltelt a két év és őt nem terheli szavatosság? A válasz erre az, hogy a hiba keletkezésének ideje számít.

4. Elévülés

Jogilag a hiba keletkezésének az időpontja számít a teljesítéshez képest. Ha az adásvételkor már megvolt a hiba, a kereskedőnek a hibát ki kell javítania (vagy ki kell cserélnie cserélhető alkatrész esetében). Olvasónk esetében is ezt kell bizonyítani. Amennyiben a fényezés rossz minősége már az adásvételkor fennállt, a vállalkozást a felelősség terhelni fogja a hiba kijavításáért. Még akkor is, ha a hiba a vásárlástól számított két éven túl jelentkezett, de az elévülés nyugvása lenti feltétele adott.

A szavatossági elévülési idő nyugvása ugyanis nem kizárt jogilag. Nyugvás alatt azt kell érteni, hogy a jogosult (olvasónk) menthető okból nem tudta érvényesíteni a hibás teljesítésből eredő jogát. A bírói gyakorlat egységes abban, hogy menthető okról van szó akkor, ha például a jogosult azért nem tudott a hibás teljesítésről, mert a hiba hosszabb ideig nem jelentkezett.

Ebből levezetve, ha pl. az autón van egy plusz festékréteg, ami csak négy évvel később „adja meg magát”, a hiba és a menthető ok is fennállhat. Ebben az esetben a kétéves szavatossági elévülési idő nyugvásáról beszélhetünk és helye van szavatossági igénynek a vásárlást követő négy éven túl is.

5. Szakértő bevonása

A jog tehát a hiba keletkezésének idejéhez köti a szavatossági helytállást. A hiba keletkezésének időpontja azonban a legtöbbször csak szakértő bevonásával bizonyítható. Olvasónk fel is keresett szakembert, aki megállapította, hogy már a gépjármű megvételekor rossz minőségű volt a festés.

Hozzátesszük, hogy amennyiben a hiba a vásárlást követő hat hónapon belül jelentkezik, a bizonyítási kötelezettség fogyasztói szerződés esetében a vállalkozást terheli: neki kell bebizonyítania, hogy ő hibátlan állapotban adta el az autót.

Összegezve tehát olvasónk esetét:

  • Ha tízéves garanciát vállalt az eladó a fényezési hibákra, akkor a 4. évben előjött hibának a kijavítását a kereskedőnek vállalnia kell.
  • A kétéves szavatossági idő is fennáll emellett. Ha a 4. évben kezdett el leválni a festék, de a rossz minőség már megvolt az adásvételkor is, az elévülés nyugvása miatt olvasónk jogszerűen érvényesítheti a szavatossági igényét.
  • A szakvélemény bemutatását követően már joggal bízhat abban, hogy a kereskedő belátja szavatossági kötelezettségét. Ha a szakvélemény ellenére nem teljesít, jogi úton kérhető a hiba orvoslása a vállalkozástól.
  • A fényezés javítása kérhető, nincsen akadálya annak sem, hogy a teljes gépjárművet újra lefényezze a kereskedő.
  • A szakértő által megállapított értékcsökkentett érték és a vásárláskor kifizetett érték közötti különbözetet is lehet követelni, ezt azonban már nem szavatossági (garanciális) keretek között, hanem a szerződéskötéskor tett megtévesztésre figyelemmel.

D.A.S. Jogszerviz