Nincs olyan autótulajdonos, aki ne tudná, hogy az autópályát csak matricával lehet használni, de ki az, aki erről sosem feledkezett meg? Korlát nélkül azonban nem érvényesíthetőek az elmulasztott díjak sem, így bejegyzésünkben a lehetséges megoldásokat, elévülési időt és határidőket tekintjük át a das.hu szakértőjének segítségével.

Lehetőségek az autópályára való felhajtást követően

Nem szabható ki pótdíj abban az esetben, ha a pályára hajtás utáni órában megfelelő matricát vásárol, így a jogosulatlan úthasználat felismerésekor az ellenőrzéstől számított 60 percen belül orvosolható a mulasztás.

Ezen túl utólagos éves matrica vásárlással is lehetőség van a pótdíj kiváltására, aminek lehetőségét a 45/2020 (XI.28.) ITM rendelet teremtette meg. Ennek értelmében, ha a gépjármű üzembentartója a jogosulatlan úthasználat miatt megküldött pótdíjfizetési felszólítás kézbesítésének napjától számított 75 napon belül igazolja, hogy éves matricát vásárolt, a jogosulatlan úthasználat és az éves matrica vásárlása között keletkezett jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott, korábban meg nem fizetett pótdíj a gépjármű tekintetében megfizetettnek tekintendő. Ezen rendelkezés szerint megállapított érvényességi időben a jogosultsággal rendelkező gépjárművet úgy kell tekinteni, hogy ezen időszakban jogosultsággal rendelkezett.

Meddig számíthat az üzembentartó a büntetésre?

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény határozza meg a használati díj beszedésére jogosult szervezetek eljárási határidejét. Ennek értelmében amennyiben a használati díjat nem fizették meg, a díj beszedésére jogosult szervezetek az érintett jármű üzemben tartójának az ismertté válása időpontjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül kötelesek postára adni a pótdíjfizetési felszólítást. Fontos, hogy a határidő akkor is megtartottnak minősül, ha a levelet a címzett nem veszi át, a jogszabály szövege alapján a jogosultnak arra kell ügyelnie, hogy 60 napon belül postára adja a felszólító levelet.

Fontos, hogy ha a pótdíjfizetési felszólítás megküldésének időpontjában a közúti közlekedési nyilvántartás nem a tényleges üzemben tartó adatait tartalmazza, illetve a külföldi üzembentartók esetén a 60 napos határidő a tényleges üzemben tartó ismertté válásától számítandó.

Ha a használati díjat és pótdíjat meg nem fizető üzemben tartó (gépjárművezető) a helyszíni ellenőrzés alkalmával az ellenőrzésről kiállított jegyzőkönyvet aláírja és átveszi, akkor nem kell a pótdíjfizetési felszólítást részére kézbesíteni.

Mindezek értelmében, ha a pótdíjfizetési felszólítást a jogosulatlan használatot követően, jóval a két hónap eltelte után kapja meg, előfordulhat, hogy az eljárás jogsértő.

Elévülés

A pótdíjfizetési kötelezettség a közúti közlekedésről szóló törvény értelmében két év alatt évül el. A pótdíj után késedelmi kamat nem követelhető.

A pótdíjtartozás érvényesítésére irányuló eljárás csak az ellen a kötelezett ellen indítható, akivel szemben legalább egy, 180 napnál régebben lejárt követelés áll fenn. Mindezek értelmében tehát, ha a jogosulatlan használatot követően a 60 napos határidőt betartva kapta meg az üzembentartó a pótdíjfizetési felszólítást (illetve akkor is, ha azt nem vette át), a már fél éve lejárt pótdíj követelés a jogosulatlan használatot követő két éven belül bíróság elé is terelhető.

dr. Varga Júlia