2022. február 27. | 10:03

Ugye te is gyakran találkozol akkora gödörrel, hogy krizantémot lehetne bele ültetni?

A gödrös, kátyús utak a legnagyobb óvatosság mellett is komoly kihívás elé állítják még a rutinos sofőröket is. Az őszi-téli csapadékos időben elég egy pocsolya ahhoz, hogy az úthiba mélységét ne tudjuk felmérni, és így súlyos károkat szenvedjük el. Ez történt Tamással is, aki igyekezett legjobb tudása szerint eljárni – a jogérvényesítés ösvénye azonban így is ugyanolyan rögösnek bizonyult, mint amilyen kátyús volt az érintett útszakasz… A das.hu szakértője segít, hogy mit kell tenned a kárigény érvényesítéséhez.

Helyszíni teendők

Tamás átlagos sebességgel haladt lakott területen belül egy budapesti úton, amikor kátyúba hajtott. Mikor félrehúzódott, már látta, hogy itt nem csak a kerekekkel lesz problémája, hanem a tengellyel is. Az első gondolata az volt, hogy az önkormányzatot hívja, azonban rájött, hogy sejtelme sincs: a fővárosi önkormányzat vagy a kerületi önkormányzat az út kezelője. Lehetőségeit számba véve végül rendőrt hívott, és kiérkezésükig lefényképezett mindent, amit csak lehetett. Örült volna, ha tanúi is vannak a balesetnek, de sajnos a balesetet rajta kívül nem látta olyan személy, akinek felírhatta volna az elérhetőségeit.

Balesettől az érdemi kapcsolatfelvételig

A kiérkező rendőrök tájékoztatták Tamást, hogy a helyszínelés alapján készült rendőrségi irat példányát néhány napon belül kikérheti a rendőrségtől, és ennek birtokában a kerületi önkormányzathoz kell majd fordulnia igényével. A jogszabályok értelmében az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak és útkezelőnek kell gondoskodnia arról, hogy a közút biztonságos közlekedésre alkalmas legyen, és ezen kötelezettségének megszegésével okozott károkat meg is kell térítenie. Tamás ennek megfelelően járt el, és alig egy hét elteltével az általa készített fényképeket a rendőrségi feljegyzéssel együtt megküldte az útkezelőnek. Ezen kívül felmérette a jármű hibáit, és ajánlatot kért egy szerviztől a javítási költségekre, amit szintén csatolt bejelentéséhez.

Körülbelül tizenöt nap múlva érkezett az önkormányzat válasza, mely azonban csak arra vonatkozott, hogy Tamásnak az önkormányzat által rendszeresített formanyomtatványt is ki kell töltenie. Tamás ezt megtette és visszaküldte, azonban ehhez a korábban csatolt mellékleteket már nem adta hozzá, amit az önkormányzat ismételten bekért tőle. Végül arra hivatkozott, hogy a kárigény jogalapjának érdemi elbírálása már nem lehetséges, hiszen azóta több mint egy hónap eltelt.

A vita lezárása

Tamás ezen a ponton fordult jogászhoz, akinek közbenjárására az útkezelő a jogalapot elismerte ugyan, azonban csak a bal hátsó kerék javításának költségeit lett volna hajlandó megfizetni Tamásnak. Az őt képviselő jogász felhívta a figyelmet arra, hogy az azonos tengelyen található gumik állapotának azonosságára jogszabály tartalmaz kötelező rendelkezést, így az utolsó tétel a tengely javítása maradt.

Erre végül a szerviz által kiadott, alaposan indokolt írásbeli vélemény tett pontot, mellyel kapcsolatban Tamás jogi képviselője felhívta az útkezelő figyelmét arra is, hogy megegyezés hiányában peres igényérvényesítést kezdeményez, ahol gépjárműszakértő közreműködését fogja kérni. Hangsúlyozta, hogy az útkezelő pervesztessége esetén az eljárási illetékeket, ügyvédi költségeket és a szakértő díját a bíróság ráterheli majd a vesztes félre, ami jóval magasabb összeget tesz ki, mint a megmaradt, vitás tétel. Ennek hatására szerencsésen sikerült peren kívül egyezséget létrehozni a felek közt.

Tanulság: mire figyeljünk?

Kátyúkár esetén mindenképpen értesítsük a rendőrséget, készítsünk fényképeket a körülményekről, s ha lehetséges, keressünk tanúkat is, kérjük el elérhetőségeiket. Ha van menetrögzítő kameránk, mentsük el gondosan az azzal készült felvételt is! A káresemény bejelentéséhez ezeket mind csatoljuk a rendőrségi igazolással együtt, és minél hamarabb kérjünk ajánlatot a javítási költségekről, hogy összegszerűsíteni is tudjuk az igényünk. Mindig haladjunk az út- és időjárási viszonyoknak megfelelően, ellenkező esetben magunk is közrehatunk a káresemény bekövetkezésében, és nem számíthatunk teljes kártérítésre.