A nyugodt pihenést, a biztonságos környezetet sok esetben a sebességkorlátozást be nem tartó autósok zavarhajták a mindennapokban. Ilyen helyzetekre megoldást jelenthet egy sebességcsökkentő borda, vagy közismert nevén fekvőrendőr kihelyezése, mely akadályt képezhet a száguldozó autósok előtt. Jelen cikkünkben, a das.hu szakértőjének segítségével ismertetjük a kihelyezés szabályait.

Tekintve a cikk jogi jellégre, első lépésként indokolt a kihelyezés szabályozását tartalmazó jogszabály ismertetése:

A kihelyezéssel kapcsolatban az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet tartalmaz előírásokat:

11. Forgalomcsillapítás

  • 11.1. Lakott területek határán, településközpontokban, kijelölt gyalogos-átkelőhelyeknél, gyermekintézmények környezetében, tömegközlekedési eszközök megállóhelyeinél, jelentős keresztirányú gyalogos mozgások környezetében, illetve ahol azt a közlekedésbiztonsági helyzet indokolja, a forgalom csillapítását építési beavatkozással (például sávelhúzással, járdaszigetek építésével) is elő lehet segíteni.
  • 11.2. A lakó-pihenő övezet és a korlátozott sebességű övezet bejáratát az úttest szintjének küszöbszerű megemelésével vagy más építési beavatkozással (például középszigetek, útszűkületek, optikai kapuk) lehet jelezni. Hasonló fizikai eszközök (sebességcsökkentő bordák, oszlopok, utcabútorok, elhúzások stb.) helyezhetők el az övezetek úttestjén a járművek várakozására szolgáló útfelületek kijelölése, illetve a járműforgalom számára megengedett sebesség betartatása érdekében, azonban ezek az eszközök nem akadályozhatják a megengedett sebességgel történő folyamatos haladást. Útkereszteződésekben, nagyobb gyalogosforgalmat keltő létesítmények környezetében, továbbá járdák, gyalog- vagy kerékpárutak átvezetésénél az úttest szintje megemelhető.

Az ismertetett szabályozás alapján megállapítható, hogy lakó-pihenő övezetek, korlátozott sebességű övezetek, és kiemelt jelentőségű területeken túl kihelyezhető sebességcsökkentő borda olyan útszakaszon, ahol a közlekedésbiztonsági helyzet indokolja.

Fekvőrendőrön áthaladó autó

Fekvőrendőr kihelyezése azonban sosem önkényes, az adott útszakaszon lakók egyedi döntésén alapul. A kihelyezést engedélyezési eljárás előzi meg, valamint a kihelyezést kizárólag az arra jogosult hatóság végezheti el. Sebességcsökkentő borda engedélyezésére és kihelyezésére a közterület üzemeltetőjének, azaz a közútkezelőnek, vagy az önkormányzatnak van hatásköre.

Abban az esetben tehát, ha valaki fekvőrendőrt szeretne elhelyezni a lakóhelyén, visszaszorítva ezzel a sebességhatárt átlépő autósok számát, engedélyezési eljárást kell kezdeményeznie a közútkezelőnél vagy az illetékes önkormányzatnál. A közterület üzemeltetője alapos vizsgálatot fog lefolytatni a sebességcsökkentő borda indokoltságáról, melynek megállapítását követően szigorú előírások betartása mellett kezdi meg a fekvőrendőr kialakítását.

Írta: dr. Némethné dr. Czinege Kinga Dóra