Nóra egy kereskedésbe adta be autóját, el szeretne adni. Ott azonban betört a szélvédője, de a kereskedő nem vállalja a felelősséget. A szakjogász igyekszik segíteni.

„Tisztelt Alapjárat!

A segítségét szeretném kérni az alábbiak tisztázásában: Eladásra szánt autónkat leadtuk egy kereskedésbe, ahol egyik reggelre négy autó szélvédője is betört, de a kereskedő semmilyen felelősséget nem akar vállalni. Jogilag ez kinek a felelőssége, és mit lehet tenni?

Válaszát előre is köszönöm,

Nóra”

Ahhoz, hogy minél szakszerűbb válszt tudjunk adni a kérdésre, felkerestük a D.A.S. szakjogászát, dr. Krizsán Zoltánt, aki összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat ennek kapcsán.


Az olvasó és a kereskedő között létrejött egy szerződés a gépjármű eladására

Ha pontosan szeretnénk definiálni, akkor egy megbízási típusú szerződésről van szó, ahol a kereskedő kötelessége az autó eladása és a vételár megfizetése volt az olvasó felé. Ez a megoldás is ugyanúgy jogszerű, mint amikor a kereskedő először felvásárolja és ki is fizeti az eladásra szánt autó vételárát az eladónak. Az olvasó helyzete itt a károk viselésének alakulása miatt érdekesebb. 

Ezen szerződés önmagában még nem lenne érvénytelen attól, ha esetleg nem foglalták írásba

A gyakorlatban inkább jellemző, hogy nem kötnek a felek írásban szerződést előre az eladásra: szóban megállapodnak, hogy a tulajdonos – az olvasó – otthagyja a kocsit, a kereskedő majd szól, ha eladja, egyebekben egyeztetnek, hogy hányan voltak, akik már megnézték az autót. Ez azonban nem teszi „kevésbé érvényessé” vagy érvénytelenné az olvasó és a kereskedő közötti jogviszonyt, a szerződés továbbra is érvényesnek tekinthető. 

Az olvasó otthagyta a kereskedés birtokában a gépjárművet

Fontos, hogy csak a birtoklás joga szállt át a kereskedőre, a gépjármű tulajdonjoga ugyanúgy maradt az olvasónál és – ellenkező megállapodás vagy speciális jogviszony, pl. bizományi szerződés esetében – egészen addig őt illeti meg, amíg a vevővel az adásvételi szerződés nem jön létre. 

A felek között tehát egy érvényes szerződés jött létre, ahol a kereskedő feladata az autó értékesítése volt. Erre azonban egyelőre nem került sor, mert az autó szélvédője betört. Jogilag nézve a kereskedő megszegte a szerződést, kárt okozva az olvasónak. A jogszabály értelmében ezt a kárt köteles megtéríteni az olvasónak. Ez a főszabály. Mentesülhet azonban a kereskedő a felelősség alól, ha bizonyít együttesen három feltételt: 

1. A szerződésszegést az ellenőrzési körén kívül eső körülmény okozta

A bírói gyakorlat és a jogi szakirodalom is igyekszik meghatározni, hogy mi fér még bele a kötelezett ellenőrzési körébe, és hol van a határ ami már nem „őrá tartozik”. Pontos definíció nincsen, a legjobb körülírás: amire a fél nem képes hatást gyakorolni. Tipikusan pl.: vis maior időjárási esetek, társadalmi események, állami intézkedések, gyáraknál ilyen a súlyos üzemzavar, kereskedelmi ügyletekben a radikális piaci változások stb. 

2. A körülmény a szerződéskötés időpontjában nem volt előrelátható

A bírói gyakorlat ezen feltételt mindig a szerződésszegő fél helyzetében lévő személyek mércéjével vizsgálja: egy észszerűen eljáró személy nem látta és nem is láthatta volna előre a károkozó körülményt. Fontos, hogy az előreláthatóságot vagy annak hiányát mindig a szerződéskötés időpontjára vetítve kell vizsgálni. A kereskedőnek mint kötelezettnek ugyanis csak ekkor van lehetősége arra, hogy az ismert kockázatok „felárát” az ellenszolgáltatásban érvényesítse. 

3. Nem volt elvárható a kereskedőtől, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa

Megtette-e a kereskedő a szükséges intézkedéseket az autó biztonságban tartásához? A bekövetkezett kárt okozó pontos körülmény nem teljesen tisztázott, így nem lehet biztosan állást foglalni abban, hogy a kereskedő mentesül-e a felelősség alól. Ha pl. jégeső vagy egyéb természeti erő okozott károsodást, meg kell nézni, hogy lehetősége lett-e volna a kereskedőnek máshol, fedett helyen tárolnia az autót (a körülmény elkerüléséért tett intézkedés)? Ha igen, miért nem ott helyezte el eredetileg, vagy amikor észlelte az időjárás változást miért nem volt abban a helyzetben, hogy áthelyezze az olvasó gépjárművét fedett helyre?

Ha vandálok bemásztak egy kerítéssel körbezárt helyre és megrongáltak több autót, a szükséges intézkedéseket a kereskedő minden bizonnyal megtette a kerítés telepítésével, így – ha egyéb körülmény nem igazolja az ellenkezőjét – nem felel az olvasó autójában bekövetkezett károkért. A Polgári Törvénykönyv fent idézett együttes feltételeitől a felek közösen eltérhetnek és megállapodhatnak másmilyen felelősségi feltételrendszerben is. 

Depositphotos