Nincs arra utaló jel, hogy ellopták volna a közlekedési táblát, egyszerűen csak felfestés van az úton, más nincs. Mi ilyen helyzetben a teendő?

Olvasónk, János a következő kérdéssel fordult hozzánk:

„Lakott terület kezdetét jelző tábla után kb. 10 méterrel az alábbi, kissé kopottas festés látható az úton. Sebességkorlátozó közlekedési tábla vagy más egyéb tábla nincs kihelyezve, csak ez a felfestés látható az úttesten. Figyelembe kell vennem? Nincs arra utaló jel sem, hogy ellopták volna a közlekedési táblát (pl. üres oszlopot nem láttam az út mentén). Mi a helyzet ősszel, télen, amikor a felfestés adott esetben nem is látható?”

Olvasónk küldött egy fotót is a kérdéses szakaszról:

Sebességkorlátozást jelző felfestés van, tábla nincs | Olvasói fotó

Megkértük Pataki Melinda szakoktatót, a Tanulókalauz és Sofőrkalauz könyvek szerzőjét, hogy válaszoljon a fenti kérdésre.

„Kedves János!

A közlekedés szabályozását többféle szakterület együttesen végzi az 1988. évi I. törvény „a közúti közlekedésről” alapján.

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendeletben az V. Fejezet Közúti jelzések elhelyezése, karbantartása és ellenőrzése résznél olvashatjuk:

„11. § (1) A közúti jelzéseket a KRESZ és a vonatkozó szabványok rendelkezéseinek megfelelően úgy kell elhelyezni, hogy azok a járművezetők és gyalogosok, akikre a jelzés vonatkozik, bármely napszakban, kellő távolságból észlelhessék, és azokból – helyismeret hiányában is – a forgalmi rendet félreérthetetlenül felismerhessék.”

Ezzel a miniszteri rendelettel párhuzamosan a 11/2001. (III. 13.) KöViM rendelet az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól című jogszabály Mellékletéből (ÚBJSZ: Útburkolati jelek Szabályzata) is szemezgettem a kérdéshez kapcsolódóan.

Fogalommeghatározások:

„i) Függőleges jelzés: az úttest (útpálya) síkja fölött elhelyezett – rögzített vagy hordozható – közúti jelzés (közúti jelzőtábla, forgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék, forgalomterelő oszlop, védőberendezés, vezetőoszlop stb.).

x) Útburkolati jel: az úttest (útpálya) felületén, annak síkjában fekvő és festék, idomdarabok, útépítési és egyéb anyagok felhasználásával készített forgalomszabályozó létesítmény.”

„1.3. Az útburkolati jelekkel jelzett forgalmi rendnek feltétlenül, kölcsönösen és egyértelműen igazodnia kell a függőleges jelzésekkel (jelzőtáblákkal stb.) kijelölt forgalomszabályozáshoz.

1.6. Az útburkolati jeleket tisztán, jól látható állapotban kell tartani. Ahol ezek a követelmények nem teljesülnek, az útburkolati jeleket fel kell újítani. Különös gonddal kell megítélni azoknak az útburkolati jeleknek a felújítási gyakoriságát, amelyek kötelezettségekre hívják fel a járművezetők figyelmét.

16.7. Az útburkolaton feltüntethetők

 a) az elsőbbségadás kötelező jelkép;

 b) az út számát mutató számpajzsok;

 c) a feliratok közül kizárólag ca) az útirányjelző táblákon alkalmazható helységnevek, cb) a »STOP«, a »BUSZ«, a »TAXI« felirat;

 d) az úton kihelyezett tilalmi jelzőtáblák közül da) a »Sebességkorlátozás« útburkolati jel, db) az »Előzni tilos« útburkolati jel;

 e) az úton kihelyezett veszélyt jelző táblák (KRESZ 16. §) közül ea) a gyermekekre, eb) a gyalogosátkelésre, ec) a kerékpárosokra, ed) az egyenrangú útkereszteződésre, ee) a forgalomirányító fényjelző készülékre, ef) a sorompó nélküli vasúti átjáróra, eg) a sorompóval biztosított vasúti átjáróra, eh) az út szűkületére utaló jelzésképek is;

 f) a mozgáskorlátozottak jelképe;

 g) jármű jelképek.

18.1. Az útburkolati jelek tartósságát az anyaguk megfelelő kiválasztásával kell biztosítani. Tartósságuk addig tekinthető kielégítőnek, ameddig az útburkolati jel jelentése, illetve a jel az adott útszakaszon megengedett sebességgel haladó jármű vezetője számára még egyértelműen felismerhető.”

Mindennapi felhasználóként, közlekedőként pedig a KRESZ szabályait kell megtartanunk. Ennek 18. §-ában (Útburkolati jelek) csak a mozgáskorlátozott kerekes szék ábráját mutató burkolati jelre hivatkozik a szabályozás, hogy önállóan is alkalmazható. „(7) A 17. § (1) bekezdés e) pontjában szereplő kiegészítő tábla ábrája (115. ábra), amely a mozgáskorlátozottak gépjárművei részére fenntartott várakozóhelyet jelöli, útburkolati jelként önállóan is alkalmazható.”

A műszaki, illetve üzemeltetési szabályozásokból kiderült, hogy rendszeresen meg kell újítani a jeleket a megfelelő észlelhetőség végett. Amennyiben kopottak vagy hó takarja, már nem tudjuk figyelembe venni. Addig viszont alkalmazkodjunk az általuk jelzett sebességhez, más esetben veszélyhez, hiszen ez fokozza a közlekedésünk biztonságát. S mindig az emberéletek megóvása a cél, hiszen mindenkit hazavárnak.

Biztonságos közlekedést kíván:

Pataki Melinda
szakoktató, a Tanulókalauz és Sofőrkalauz könyvek szerzője
"

Kiknek ajánljuk a Tanulókalauz könyveket?

Azoknak, akik szeretnének a lehető legalaposabban felkészülni az első vezetési órájukra és a forgalmi vizsgára. A Tanulókalauz sorozat első részéből minden elsajátítható, ami az első vezetési óra előtt a jármű technikai kezeléséhez szükséges, a második részben pedig számos fényképpel illusztrált forgalmi helyzet található, amelyek áttanulmányozása hatékonyan segíti a forgalmi vizsgára történő felkészülést.

A sorozat harmadik része, a Sofőrkalauz a kezdő vezetőket segíti. A könyvben található fotósorozatok és QR-kódos videók jó lehetőséget kínálnak arra, hogy a sofőrök elsajátíthassák, mit kell tenniük veszélyhelyzet esetén.

Olvasói fotó