2021. október 30. | 10:50

Következzen két megtörtént eset, amely rávilágít arra, hogy mi a teendő gépjárműadó-tartozás esetén.

Gépjárműadót kell fizetni az üzembentartónak, tulajdonosnak a magyar rendszámtáblával ellátott gépjárművek után a törvényben szabályozott kivételekkel. Az adó megfizetésére két részletben adódik lehetőség, az első részlet befizetésének határideje március 15., a második részleté pedig fél évvel később, szeptember 15.

Ha valaki lecsúszik a befizetési határidőről, akkor szintén törvényileg szabályozott módon késedelmi pótlék megfizetésére kötelezhető. Ennek mértéke a mindenkori alapkamat 5 százalékponttal megnövelt értéke, amelyet felszámolnak minden egyes napra, amely a határidő óta eltelt. Ha az adótartozás eléri az egy évnyi gépjárműadónak megfelelő összeget, a NAV kezdeményezheti a gépjármű forgalomból történő kivonását.

Ha mindent tudni szeretnél a gépjárműadóról, akkor korábbi írásunk neked szól.

Nikoletta fejéből szimplán kiment a határidő

Nikoletta a második határidőről egyszerűen megfeledkezett, ennek a részletnek a befizetése így értelemszerűen elmaradt. Minderről természetesen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is rövid időn belül tudomást szerzett. Megküldték részére a felszólítást elektronikus úton, amelyben az adótartozás mihamarabbi rendezésére szólították fel.

Nagy szerencséjére a szeptember 30-i levélben (tehát 15 nappal a határidő lejártát követően) nem esett szó pótlékokról és egyéb retorziókról, csupán azt kérték, hogy a 410-es adónemen fennálló hátralékot, tehát magát az elmaradt részletet haladéktalanul rendezze a 10032000-01079160 számú, a „NAV Belföldi gépjárműadó-bevételi számla” elnevezésű számlára történő banki átutalással.

Ezt Nikoletta meg is tette, de nem nyugodott meg, hiszen aggódott, hogy vajon kell-e adóhátralék keletkezésétől félnie. Nos, miután tartozását a felszólítást követően azonnal rendezte, a 15 napra rendkívül csekély, csupán néhány 10 forintos késedelmi kamatot számítanak fel. Ez is tartozás ugyan, de ettől még nem lesz belőle adócsaló, nem kerül fel az adósok feketelistájára.

Ugyanis az adóhatóság csak az 1000 forintot meghaladó elmaradás esetén jelentkezik egy pótlékértesítő levéllel, azt is csak a tárgyévet követő évben. Nikoletta, ha szeretné, rendezheti a néhány tíz forintos elmaradását, de nem muszáj. Ha nem halmoz fel további tartozást (akár egyéb jogcímeken), akkor arra számíthat, hogy öt év múlva elévül az a pár tízforintos adóhátraléka.

Péter a határidő után kapta a határozatot a NAV-tól

Következzen egy másik történet, amely Péterrel esett meg. Ő egy külföldről származó használt autót helyeztetett forgalomba Magyarországon. Ilyenkor, az első magyarországi forgalomba helyezés esetén a NAV automatikusan küldi a határozatot az üzembentartónak, ennek hiányában a tulajdonosnak a gépjárműadó megfizetésének kötelezettségéről.

Ebben az esetben az köteles fizetni megfizetni a gépjárműadót, aki a regisztráció hónapjának utolsó napján tulajdonosként vagy üzembentartóként szerepel a járműnyilvántartásban. A gépjárműadót ilyenkor arányosítva kell megfizetni oly módon, hogy az adóhatóság kiszámolja a regisztrációt követő hónap első napja és az év utolsó napja közötti napok számára fizetendő összeget, majd erről küld egy határozatot.

A gond Péter esetében az volt, hogy az adó kivetéséről szóló határozatot bőven a szeptember 15-i második határidő után, csak október 13-án kapta kézhez. Mindezt úgy, hogy a kérdéses gépjármű magyar papírokkal már 2021. május 18. napjától tulajdonában/üzemben tartásában volt. A határozat szerint a 10 792 forintos adóját ezerre kerekítve kellett volna befizetnie 2021-re, így tartozása 11 000 forintra rúgott.

Ezt a törvény szerint, illetve a határozat szövegezése alapján két részletben törleszthette, az első félévi 1646 forintot a határozat véglegessé válásától számított 15 napos határidővel, míg a második félévi 9354 forintot szeptember 15-ig. A határozat véglegessé válása, a jogerőre emelkedést jelenti, amely a gépjárműadó esetében a fellebezésre lehetőséget biztosító 15 nap a határozat kézhezvételét követően.

Így az a paradox helyzet alakult ki, hogy az első részlet megfizetésére elméletileg több ideje volt, de Péter természetesen nem teketóriázott, egy összegben azonnal rendezte az elmaradást. Esetében is felmerül a kérdés, vajon keletkezett-e hátraléka a második részlet közel egy hónapos csúszása miatt.

Nos, igen, függetlenül attól, hogy önhibáján kívül kapta késve a határozatot, a jogszabályok szerint a késedelmi pótlékot ki kell fizetnie. De mint Nikoletta esetében, ennek mértéke Péternél is oly csekély, hogy nem éri el az ezer forintos küszöböt, így – hacsak további tartozása nem keletkezik – öt év elteltével az összeg elévül, törlődik.

Az ügyben felkerestem a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, ahol megérdeklődtem, miként fordulhat elő, hogy a NAV a határidő lejártát követően küld határozatot a gépjárműadóról és ennek ellenére késedelmi kamatot számít fel. Kérdéseimre azt válaszolták, hogy számos autótulajdonost érintő problémáról van szó, amely hátterében jogszabályi hiányosságok állnak.

A törvény ugyanis egy kalap alá veszi az év elején magyar forgalmi rendszámmal rendelkező gépjárműveket az év közben Magyarországon újonnan vagy ismét forgalomba helyezettekkel, így azokra is a március 15-i, illetve a szeptember 15-i határidők a mérvadóak a gépjárműadó befizetését illetően.

Azonban egymástól függetlenül több ügyintéző is megnyugtatott, hogy azoknak az autótulajdonosoknak (vagy üzembentartóknak) nincs miért aggódniuk, akik a késve postázott határozatot követően azonnal befizetik az adót, mert az ő késedelmi pótlékaik jellemzően olyan alacsonyak, hogy nem érik el a már említett limitet, így pótlékfizetési kötelezettségük sem keletkezik utánuk. Ettől függetlenül remélhetőleg a jogalkotó mihamarabb megoldást talál erre a törvényi hiányosságra.

Ha szeretnéd elkerülni Nikoletta esetét, akkor javaslom, regisztráld autód az Carnotie felületén, így minden évben kapsz majd értesítőt a gépjárműadó fizetési határidejéről, és más fontos határidőkről sem feledkezel majd meg. Ezen kívül további hasznos funkciókat is találsz itt, ami segítségedre lesz az autós mindennapok során. 10 ezer autós nem tévedhet... már ennyien használják ezt a weben és mobilon is elérhető alkalmazást!