2022. október 29. | 15:50

Összeszedtük a személyautó-tulajdonosokat és üzembentartókat érintő legfontosabb tudnivalókat.

A korábban súlyadóként ismert adónemet 2007-ben felváltotta a gépjárműadó. A következőkben rátérünk arra, hogyan lehet kiszámítani bármilyen autó esetében, mik a főbb határidők és egyáltalán kinek kell fizetnie. Lépésről lépésre végigvesszük, hogyan lehet rendezni az esetleges tartozást, továbbá mutatunk egy lehetőséget arra, hogyan lehet mentesülni a gépjárműadó megfizetése alól.

A rendszerváltás utáni adóreformok részét képező gépjárműadóról az 1991. évi LXXXII. törvény rendelkezik, amely kimondja, hogy a motorizáció széles körű elterjedésével járó költségek fedezésére, valamint az úthálózat karbantartásával és fejlesztésével járó ráfordítások forrásainak bővítéseképpen a gépjármű-tulajdonosok kollektív adófizetésre kötelezettek. Az adónemet 1992-ben vezették be, akkori elnevezése szerint súlyadónak hívták.

Az adó alapját már nem az önsúly, hanem a teljesítmény adja

Az autók önsúlyából számolt adót a helyi önkormányzatok szedték, egy része őket is illette a bevételeknek. 2007-ben átnevezték gépjárműadóra, alapját ekkortól már az autó teljesítménye adta. A koronavírus-járvány elleni védekezés részeként a kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hatáskörébe helyezte át, hogy a bevételek a központi költségvetést erősítsék. Ennek megfelelően az önkormányzat helyett már az adóhivatal küldi ki az adó befizetéséről szóló határozatokat az autótulajdonosok és üzembentartók részére.

gépjárműadó NAV határozat

A gépjárműadó kiszámítása 2022-ben újra megváltozott

A gépjárműadó mértékét a személyautók esetében a jármű kilowattban kifejezett teljesítménye és a gyártás óta eltelt évek száma határozza meg. A fizetendő gépjárműadó mértéke 2022-ben változatlan, a következők szerint alakul: az autó gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kW, a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kW, a gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kW, a gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kW, míg a gyártási évet követő 16. naptári évtől kezdődően 140 Ft/kW.

2022. január 1-jén ismét módosult az adózás rendjéről szóló törvény, a gépjárműadó bekerült azon adónemek körébe, amelyeket kerekítés nélkül kell megfizetni. A fizetés esedékességéről a NAV rendszerint elektronikus vagy postai úton megküldött határozatban értesíti az adózókat. Amennyiben az adó mértéke nem változott, úgy határozat helyett csak értesítést küldenek. A díjat a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára kell befizetni utalással. Azok, akik postai értesítőt kaptak, fizethetnek a levélhez mellékelt csekkel (már SMS-ben is igényelhető) is.

Ha szeretnéd használni gépjárműadó kalkulátorunkat, regisztrálj be a Carnotie-ba és kattints a kalkulátorok menüpontra!

A határidőket muszáj tartani

A gépjárműadó díját a törvény szerint évente két részletben kell megfizetni. Az első részlet befizetésének határideje rendszerint március 15., míg a második részleté szeptember 15. A 2021-es „NAV-os” átállás megkönnyítése képpen az első részlet befizetésének határidejét átmenetileg kitolták április 15-re, de ez senkit ne tévesszen meg, 2022-től ismét március 15-e lesz az utolsó nap, amíg késedelmi kamat nélkül lehet adózni.

A késlekedve fizetők ugyanis pótlék megfizetésére kötelezhetők, amelynek mértéke a mindenkori alapkamat 5 százalékponttal emelt értéke. Ezt napi bontásban, minden egyes késedelmes napra megfizetteti az adóhatóság. Abban az esetben, ha az adóhátralék meghaladja az egy évnyi gépjárműadó összegét, akkor a NAV kezdeményezheti a gépjármű forgalomból történő kivonását.

eBEV portál

Miután az adóhivatal csak az 1000 forintot meghaladó tartozásokról küld értesítést, érdemes online lekérdezni, van-e fennálló adótartozás, kiváltképp, ha egyéb okokból az adósnak szüksége van „nullás” adóigazolásra. Ezt az ügyfélkapus regisztrációval rendelkezők az e-BEV honlapján egyszerűen megtehetik. A lekérdezés lépéseiről a NAV tájékoztató oldalán lehet tájékozódni.

Így tudod rendezni a tartozást

Az elmaradt gépjárműadó részletet az 10032000-01079160 számú „NAV Belföldi gépjárműadó-bevételi számla” elnevezésű számlára utalással kell először befizetned. Fontos, hogy a közlemény rovatban az adószámot vagy az adóazonosító jelet fel kell tüntetned, különben a hivatal nem tudja összekapcsolni az összeget a befizetővel. Ezt követően számold ki a késedelmi pótlék mértékét a kalkulátor segítségével!

A késedelmi pótlék összegét a NAV Késedelmi pótlék bevételi számlájára (számlaszáma: 10032000-01076985) kell elutalni. Itt szintén meg kell adni a közlemény rovatban az adószámot vagy adóazonosító jelet a könnyű beazonosíthatóság érdekében. Ha a pótlék összege nem éri el az 1000 forintot, az adóhatóság nem fog értesíteni a hátralékról, az elmaradás öt év elteltével automatikusan elévül.

Amennyiben pótlékértesítő levelet kaptál (tehát tartozásod mértéke meghaladta az 1000 forintot), akkor kövesd az abban szereplő utasításokat a befizetés hogyanjával kapcsolatban. Számíts rá, hogy pótlékértesítő levél mindig visszamenőleg, a tárgyévet követő évben érkezik.

Ha nem szeretnél lemaradni a következő teljesítményadó befizetéséről, regisztrálj az Carnotie oldalán és kapj értesítőt az eseményről!

Aki tulajdonos vagy üzembentartó, fizet

A gépjárműadót minden olyan személynek meg kell fizetnie, aki a járműnyilvántartás szerint az év első napján üzembentartója, ennek hiányában tulajdonosa bármely magyar hatósági rendszámmal (kivételek a CD, a CK, a DT, az OT és a Z betűjelűek) ellátott gépjárműnek.

Amennyiben év közben történt a magyarországi forgalomba helyezés (új autó, külföldről származó használt autó, ismételten forgalomba helyezett használt autó), ez esetben a regisztráció hónapjának utolsó napján a nyilvántartásban szereplő tulajdonos vagy üzembentartó válik az adó alanyává, a díj pedig a forgalomba helyezést követő hónap első napja és az év utolsó napja közötti napok száma szerint arányosítva hajtanak be. A fizetési kötelezettségről az adóhatóság határozatot küld.

Így lehet mentesülni az adófizetési kötelezettség alól

Az adót a jármű forgalomba helyezésének első napjától mindaddig fizetni kell, ameddig a gépjármű forgalomban van. Azonban, ha a gépkocsit tulajdonosi vagy hatósági kérésre kivonják a forgalomból, akkor az adófizetési kötelezettség az eljárás lefolytatásának hónapjában az utolsó napon megszűnik.

Az adó fizetésének szüneteltetését kérvényezni lehet, amennyiben a gépjármű jogellenesen kikerül a tulajdonos birtokából (ellopják). Ha a gépjármű nem kerül vissza jogos tulajdonosához, úgy a következő év utolsó napján végleg megszűnik az adófizetési kötelezettség.

A gépjármű tulajdonosa vagy üzembentartója számos esetben mentesülhet az adó megfizetése alól, a részletekről a törvényben lehet olvasni. A magánszemélyeket legtöbbször érintő ilyen kivétel például a környezetkímélő (zöld rendszámos) gépkocsi birtoklása, továbbá egy autóig évi legfeljebb 13 ezer forint adómentességet élveznek a mozgásukban korlátozott vagy fogyatékossággal élő személyek, illetve a velük egy háztartásban élő, őket szállító hozzátartozók is.