Olvasónk, Gordon fordult hozzánk egy érdekes parkolási kérdés kapcsán.

"Egy elég érdekes helyzetben vagyok. Zuglóban az Erzsébet Királyné úton megállni tilos tábla után álltam meg kb. 5 m-rel. Parkolási bírságot kaptam. Azt szeretném kérdezni, hogy tudomásom szerint a megállni tilos tábla hatálya alatt nem lehet parkolási zónát kijelölni."

Megkértük Pataki Melinda szakoktatót, a Tanulókalauz és Sofőrkalauz könyvek szerzőjét, hogy válaszoljon a fenti kérdésre.


Kedves Gordon!

A sűrűn lakott területeken, főképp a nagyvárosokban jelent problémát a járművek elhelyezése: a megállás, és még inkább a várakozás. A közösségi és az egyéni érdekek sokszor ütköznek, de mégis kell találni egy kényes egyensúlyt egy adott területre való behajtásra, továbbá parkolásra.

A KRESZ tájékoztatást adó jelzőtáblái között találjuk a ,,Várakozási övezet (zóna)'' táblát, amely azt jelzi, hogy az úton a várakozás megengedett vagy – kiegészítő táblán (parkolóóra, parkolótárcsa) feltüntetett módokon – a ,,Várakozási övezet (zóna) vége'' jelzőtábláig feltételekhez kötött. Kiegészítő tábla jelezheti azt az időszakot, amelyben a várakozást ellenőrző óra (parkométer) vagy jegykiadó automata működtetése kötelező, vagy a kiegészítő tábla jelezheti azt is, hogy várakozni csak meghatározott időtartamig és egyéb feltételek megtartásával szabad. Általánosan a várakozást ellenőrző óránál munkanapon 8 és 18 óra, szombaton 8 és 14 óra között – ha pedig jelzőtábla ettől eltérő időszakot jelöl meg, ebben az időszakban – csak az óra működtetésével és legfeljebb az órával jelzett időtartamig szabad várakozni. Lejárt órát a jármű eltávozása nélkül ismételten működésbe hozni tilos. Ahol jelzőtábla meghatározott időtartamú várakozást enged, a várakozás megkezdésének időpontját a járművön – gépkocsi esetében a jármű szélvédő üvege mögött – elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos.

A Forgalomszabályozási műszaki szabályzat [20/1984. (XII.21.) KM rendelet Melléklete] szerint „Várakozási övezet”-nek olyan területet szabad kijelölni, amelynek teljes úthálózatán az útterületen rendelkezésre álló várakozóhelyek száma a várakozási igényektől jelentősen elmarad, és az igények kielégítése csak feltételekkel érhető el.

„A közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményei” műszaki szabályzata (JETSZ) [83/2004. (VI.4.) GKM r. Melléklete 18.4.] szerint pedig „Várakozási övezet (zóna)” jelzőtábla nem alkalmazható az olyan területek jelzésére, ahol a várakozás tilos.

A parkolási zóna kialakításánál további követelmény, hogy a kijelölt területnek egybefüggőnek kell lennie. Elképzelhető, hogy egy nagy forgalomsűrűségű utat kiemelnek a zónából, s az út két oldalán ugyanolyan feltételekkel, két külön övezetet alakítanak ki, s a mellékutcákban kötik feltételekhez a megállást, várakozást. Ekkor a zsúfolt főúton/ védett úton a KRESZ általános szabályai szerint alkalmazzák a „Megállni tilos” és/ vagy „Várakozni tilos” jelzőtáblákat. Ezek elhelyezését azonban olyan helyen kell elrendelni, ahol a részben, vagy teljes egészében az úttesten megálló (várakozó) jármű a forgalomban jelentős fennakadást okozna. Megállási vagy várakozási tilalom elrendelésénél figyelmet kell fordítani a tilalom alá eső terület közelében lévő várakozási lehetőségekre. A megállási tilalom hatálya alól sem kiegészítő táblával, sem más módon kivétel nem adható.

Az Ön által megadott Erzsébet királyné útja a Mexikói úttól a Rákospalotai körvasút sorig tart, amin villamosforgalmat is bonyolítanak. Az úttest szélessége helyenként lehetővé teszi, hogy várakozó járműveket lehessen elhelyezni a járda mellett. Számos helyen azonban erre nincs lehetőség. Ezeken a pontokon rakták ki a „Megállni tilos” táblákat. Van, ahol a következő útkereszteződésig hatályos a tilalom, de van, ahol kiegészítő tábla távolságot határoz meg (pl. 25 m, 40 m). Láttam olyan kiegészítő táblát is, ami H-P napokon, reggel 6-9 közt tilt. A Lőcsei utca sarkán a központ irányába valóban van „Várakozási övezet” tábla, kiegészítő táblán a várakozási feltételekkel. Ugyanitt kifelé a városból, az út túloldalán pedig a „Várakozási övezet vége” tábla látható.

Sokhelyütt nem is kellenének a „Megállni tilos” jelzőtáblák, mert a KRESZ megállási tilalmi szabályai miatt egyértelműen eleve folyamatosan tovább kellene haladni bizonyos (akár az Ön büntetése szerint szóban forgó) útszakaszo(ko)n. Találkozhatunk kerékpársávval, záróvonallal elválasztott villamospályával, villamos járdaszigettel, egy haladó forgalmi sávra szűkülő úttesttel, a villamost és egyéb járműforgalmat egymástól elválasztó félgömb alakú fizikai akadályokkal. Meglátásom szerint tehát a jelzőtáblák csak ráerősítenek, mondhatni túlbiztosítják a szabályok megtartásának szükségességét.

További precíz szabályismerettel való eredményes közlekedést kíván:

Pataki Melinda
szakoktató, a Tanulókalauz és Sofőrkalauz könyvek szerzője


Kiknek ajánljuk a Tanulókalauz könyveket?

Azoknak, akik szeretnének a lehető legalaposabban felkészülni az első vezetési órájukra és a forgalmi vizsgára. A Tanulókalauz sorozat első részéből minden elsajátítható, ami az első vezetési óra előtt a jármű technikai kezeléséhez szükséges, a második részben pedig számos fényképpel illusztrált forgalmi helyzet található, amelyek áttanulmányozása hatékonyan segíti a forgalmi vizsgára történő felkészülést.

Google Maps
  • Címkék: