2023. február 07. | 12:37

Egy komoly problémára hívják fel a figyelmet, melyet KRESZ-módosítással meg lehetne oldani.

A Lánglovagok Egyesület KRESZ-módosítást kezdeményezne egy olyan ügyben, ami régóta nehezíti tűzoltók munkáját. Egészen pontosan arról van szó, hogy ne lehessen megálni a tűzcsapoknál úgy, hogy azzal blokkolják a kiérkező egységeket.

Az egyesület szerint többször előjött már ez a súlyos probléma, mert a föld feletti tűzcsapokhoz rendszerint túl közel állnak meg. Emellett viszont a föld alatti csapokra gyakran ráparkolnak, így a vészhelyzet esetére is használhatatlanná teszik azokat az autósok.

Bár az autósok részéről egyik parkolási forma sem tilos a KRESZ szerint, viszont ezzel szembe megy az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet). Az ugyanis kimondja, hogy:

Szabadtéren a tűzoltó vízforrások hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

Az önkormányzatok egyébként sokszor festenek fel a megszokottól eltérő, figyelmeztető útburkolati jeleket. A földalatti csapoknál pedig MSZ 1042:2009 szabvány szerinti tábláknak kell jelezniük az autósok számára, hogy ne állják el azt.

Ez többnyire kevés vagy egyszerűen csak lekopik a felfestés, amit pótolni drága és időigényes, ezért sokszor nem teszik meg. Emiatt szeretne most KRESZ-módosítást az egyesület, hogy ezek a területek és placcok mindig szabadon elérhetőek legyenek.

Azt szeretnék a módosítással, hogy a tűzcsapoktól számított egy méter sugarú körben a járművel való várakozás tilos legyen. Ezt a szabályozást egyébként a Fővárosi Vízművek Zrt. belső szabályzata is előírja, szükségességét pedig egy tanulmány is bizonyítja.

Depositphotos