Összeszedtük, mekkora bírságra lehet számítani 2021-ben egy-egy autóval elkövetett szabálytalanságért. A cikksorozat első részében az előzés és elsőbbségadás szabályainak megszegésére, valamint az engedély nélküli vezetésre és az érvénytelen dokumentumokkal történő közlekedésre vonatkozó bírságokról lesz szó. Utóbbi kategóriába tartozik a lejárt érvényességű műszaki vizsga is, amire azonban a veszélyhelyzet alatt külön jogszabályok vonatkoznak.

Elsőbbségadás kitéréskor

A bírságok mértéke egyébként idén nem nőtt, ennek ellenére azonban igen szép summákról van szó szabálysértés esetén, ráadásul ha egyszerre több szabályt is áthágunk, a bírságok bizony összeadódnak. Egy szabálytalan előzés vagy elmulasztott elsőbbségadás önmagában 10-20 ezer forintos tétel, de a jogosítvány érvénytelensége, vagy ha éppen az adott járműre nem vonatkozik a vezetői engedély, az már jóval izmosabb pénzbírságot von magával, alsó hangon 45 ezer forintba kerülhet. Arról nem is beszélve, hogy ha esetleg egy megkülönböztetett jelzést (mentő, tűzoltó, rendőr stb.) használó gépjármű is részese lesz a malőrnek…

Egyáltalán nem mindegy, hogy egy elsőbbségadás elmulasztása esetén helyszíni bírságot fizetünk, vagy pénzbírságban részesülünk, utóbbi rendszerint dupla akkora összeget jelent.

Helyszíni bírság akkor jár egy szabálysértésért, ha helyben elismerjük a felelősségünket. Amennyiben nem így történik, feljelentés alapján indul eljárás, és amennyiben vétkesnek találtatunk, a bírság összege automatikusan a duplájára emelkedik. Most jöjjenek az egyes kategóriák és az azoknál felmerülő pénzösszegek!

1. Az elsőbbségadás elmulasztása esetén kiszabható pénzbírságok

Az útkereszteződésben ezek az elsőbbségadás szabályai

Egyenrangú útkereszteződésben a járművel elsőbbséget kell adni

 • a jobbról érkező valamennyi jármű és
 • a balról érkező villamos részére.

Nem egyenrangú útkereszteződésben elsőbbséget kell adni

 • az olyan útról érkező járművel, amelyen az útkereszteződés előtt „Elsőbbségadás kötelező” vagy „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla van, a keresztező vagy a kiegészítő táblán vastag vonallal jelzett útról érkező jármű részére,
 • földútról érkező járművel a szilárd burkolatú útról érkező jármű részére,
 • a körforgalomban haladó járművel a körforgalmat keresztező villamos részére.

Az elsőbbségadás szabálya irányváltáskor

Aki járművel irányt változtat (terelővonalat, az úttest szélét vagy képzeletbeli felezővonalát átlépi, forgalmi sávot változtat, másik útra bekanyarodik, főútvonalról vagy szilárd burkolatú útról letér stb.) köteles az azonos irányban vagy szemben haladó, irányt nem változtató járműveknek elsőbbséget adni.

Elsőbbségadás bekanyarodáskor

Balra bekanyarodó járművel elsőbbséget kell adni:

 • az úttesten szemből érkező és egyenesen továbbhaladó vagy jobbra bekanyarodó jármű,
 • az úttest mellett levő, attól balra eső kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton érkező jármű és gyalogos, valamint
 • a párhuzamos közlekedésre nem alkalmas úton a jármű kikerülését vagy előzését már megkezdett másik jármű részére.

Jobbra bekanyarodó járművel elsőbbséget kell adni:

 • a kerékpársávon vagy az úttest mellett levő, attól jobbra eső kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton érkező jármű és gyalogos részére.

Jobbra vagy balra bekanyarodó járművel elsőbbséget kell adni:

 • annak az útnak az úttestjén áthaladó gyalogos részére, amelyre a jármű bekanyarodik, továbbá
 • az azonos irányból érkező villamos részére.

Elsőbbségadás kitéréskor

Ha az úttest mindkét irányból belátható szakaszon egy forgalmi sávra szűkül és a közúti jelzésekből más nem következik, a szembejövő járművek közül annak a járműnek van elsőbbsége, amelyik útját irányváltoztatás nélkül tudja folytatni, a másik jármű vezetője az áthaladást lassítással, illetőleg - a szükséghez képest - megállással biztosítani köteles.

Elsőbbségadás megkülönböztető jelzést használó jármű(vek) részére

A megkülönböztető jelzéseket (villogó kék fényjelzést és szirénát vagy váltakozó hangmagasságú más hangjelzést) használó gépjármű, illetőleg minden ilyen gépjárművekkel kísért (közrefogott) zárt csoportban haladó, megkülönböztető fényjelzést használó gépjármű részére minden járművel, minden helyzetben elsőbbséget kell adni, és akadálytalan továbbhaladását lehetővé kell tenni.

Aki az itt felsorolt szabályoknak nem tesz eleget, vagy azokat szándékosan megsérti, 10 000 forint helyszíni bírságra, feljelentést követően 20 000 forint pénzbírságra számíthat.

2. Gyalogosokkal szemben elmulasztott elsőbbségadás esetén kiszabható pénzbírságok

Kijelölt gyalogosátkelőhelyen a járművel a gyalogosnak minden esetben elsőbbséget kell adni. E jogszabályhoz szorosan kapcsolódik, hogy a kijelölt gyalogosátkelőhely előtt megálló vagy forgalmi okból álló jármű mellett meg kell állni és továbbhaladni akkor szabad, ha a vezető meggyőződött arról, hogy azt a gyalogosok elsőbbségének a megsértése nélkül megteheti.

Aki a szabálynak nem tesz eleget, vagy azt szándékosan megsérti, 15 000 forint helyszíni bírságra, feljelentést követően 30 000 forint pénzbírságra számíthat.

3. Az előzés szabályainak megszegése esetén kiszabható bírságok

Előzni abban az esetben szabad, ha:

 • az előzés céljából igénybe venni kívánt forgalmi sáv olyan távolságban szabad, hogy az előzés a szembejövő forgalmat nem zavarja,
 • az előzni kívánó jármű előzését más jármű nem kezdte meg,
 • az előzni kívánó jármű előtt ugyanabban a forgalmi sávban haladó másik jármű előzési szándékot nem jelzett,
 • az előzés során a megelőzendő jármű mellett megfelelő oldaltávolságot lehet tartani,
 • a vezető az előzés befejezése után a járművel a megelőzött jármű elé, annak zavarása nélkül vissza tud térni.

Tilos előzni:

 • az „Előzni tilos” tábla hatálya alatt, amely tilalom nem vonatkozik kétkerekű motorkerékpárnak, segédmotoros kerékpárnak és kerékpárnak, valamint állati erővel vont járműnek és kézikocsinak gépjárművel való előzésére, továbbá az úttest közepén lévő vágányon haladó villamos előzésére,
 • a kijelölt gyalogosátkelőhelyen és közvetlenül a kijelölt gyalogosátkelőhely előtt,
 • a villamost közvetlenül olyan megállóhely előtt, ahol az utasok fel- és leszállása az úttestről, illetőleg az úttestre történik,
 • be nem látható útkanyarulatban, illetőleg bukkanóban, kivéve, ha az úttesten egyirányú forgalom van, vagy záróvonal van felfestve és az előzés annak érintése nélkül végrehajtható,
 • vasúti átjáróban és közvetlenül vasúti átjáró előtt,
 • útkereszteződésben és közvetlenül útkereszteződés előtt, kivéve, ha a forgalmat rendőr vagy fényjelző készülék irányítja és az előzés az úttest menetirány szerinti bal oldalának igénybevételével nem jár, vagy ha a jármű főútvonalon vagy olyan más úton halad, amelyen elsőbbségét jelzőtábla jelzi,
 • körforgalmú úton,
 • csak jobbról szabad előzni azt a járművet, amely a balra bekanyarodási szándékot irányjelzéssel jelzi és azt a villamost, amely az úttest közepén - egyirányú forgalmú úton az úttest bal oldalán - lévő pályán közlekedik.

Aki az itt felsorolt szabályoknak nem tesz eleget, vagy azokat szándékosan megsérti, 10 000 forint helyszíni bírságra, feljelentést követően 20 000 forint pénzbírságra számíthat.

Pénztárca

4. Engedély nélkül történő vezetés esetén kiszabható bírságok

Járművet az vezethet, aki:

 • a jármű vezetésére jogszabályban meghatározott, érvényes engedéllyel vagy - jogszabályban meghatározott esetben - az engedély-nyilvántartásba bejegyzett érvényes járművezetési jogosultsággal rendelkezik, és a jármű vezetésétől nincs eltiltva,
 • a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá
 • a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol.

Aki vasúti járművet, légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetőleg a közúti forgalomban olyan gépi meghajtású járművet vezet, amelynek vezetésére hatósági engedéllyel nem rendelkezik, továbbá aki e járművek vezetését ilyen személynek átengedi, szabálysértést követ el.

Aki az engedélyhez kötött járművet járművezetői jogosultság hiányában vezet, 45 000 forint helyszíni bírságra, feljelentést követően 90 000 forint pénzbírságra számíthat.

Aki az engedélyhez kötött járművet úgy vezeti, hogy nem rendelkezik az adott kategóriára érvényes vezetői engedéllyel, 35 000 forint helyszíni bírságra, feljelentést követően 70 000 forint pénzbírságra számíthat.

Aki az engedélyhez kötött jármű vezetését olyan személynek adja át, aki nem rendelkezik járművezetésre jogosító okmánnyal, 25 000 forint helyszíni bírságra, feljelentést követően 50 000 forint pénzbírságra számíthat.

Aki az engedélyhez kötött jármű vezetését olyan személynek adja át, aki nem rendelkezik az adott kategóriára érvényes vezetői engedéllyel, 20 000 forint helyszíni bírságra, feljelentést követően 40 000 forint pénzbírságra számíthat.

Aki úgy vezet, hogy eltiltás miatt átmenetileg szünetel a vezetési jogosultsága, 45 000 forint helyszíni bírságra, feljelentést követően 90 000 forint pénzbírságra számíthat.

5. Lejárt műszaki érvényesség esetén kiszabható bírságok

Aki érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel, illetve olyan járművel vesz részt a közúti forgalomban, amelynek a műszaki érvényességi ideje lejárt, szabálysértést követ el.

Ha a jármű műszaki érvényességi ideje több mint három hónapja lejárt, de hat hónapot nem haladta meg, 20 000 forint helyszíni bírságra, feljelentést követően 40 000 forint pénzbírságra lehet számítani.

Ha a jármű műszaki érvényességi ideje több mint hat hónapja lejárt, de az egy évet nem haladta meg, 25 000 forint helyszíni bírságra, feljelentést követően 50 000 forint pénzbírságra lehet számítani.

Ha a jármű műszaki érvényességi ideje több mint egy éve lejárt, 30 000 forint helyszíni bírságra, feljelentést követően 60 000 forint pénzbírságra lehet számítani.