2022. március 13. | 10:32

A B-kategóriás jogosítvány megszerzése sokak álma, ám a statisztikák szerint a vizsgázók mindössze 51%-ának sikerül elsőre. Ez nem véletlen, hiszen nagyon szigorú feltételeknek kell megfelelni.

A KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.-hez fordultunk segítségért, akik kérésünkre összeszedték a tíz leggyakrabban előforduló hibát, amelyek miatt a B-kategóriás jogosítvány forgalmi vizsgája azonnal sikertelenül zárul. Hivatalos statisztika híján, a gyakorló vizsgabiztosok által bejelölt hibák alakították ki a tíz legsűrűbben előforduló tévesztés sorrendjét.

1. A vizsgázó közlekedési szabályt sért

Az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ) Hammurapi szigorú törvénykönyve az utakon. Az a vizsgázó, aki megsérti a benne foglalt szabályok valamelyikét, sajnos a bukást kockáztatja a vizsgán, nem véletlenül ez áll az azonnali bukások legtöbbje mögött.

2. A vizsgázó az irányjelzést vagy körültekintést elmulasztja

Irányjelzés nélkül sávot váltani sem tanácsos a forgalmi vizsgán. Az indexelést elmulasztók vizsgája rögvest véget ér és sajnos sűrűn előforduló hiba.

3. A vizsgázó balesetveszélyes manővere miatt a szakoktatónak be kell avatkoznia

Az önhibájukból balesetveszélyt okozó tanulókra ráfér még egy kis gyakorlás. Sajnálatos, hogy harmadik helyen szerepel a balesetveszély okozása a listán.

4. A vizsgázó nem képes felvenni a forgalom ritmusát, akadályozza a forgalmat vagy a vizsgaidőtartama alatt túlnyomórészt indokolatlanul lassan halad

El tudom képzelni, hogy a nyugodtabb körülmények között eltelő gyakorló órákon egyébként megfelelő ritmusban vezető tanuló a vizsga okozta izgalmak közepette a megszokottnál sokkal lassabban és megfontoltabban halad a célból, hogy véletlenül se kövessen el hibákat. Kár, hogy pont emiatt buknak végül ilyen sokan.

5. A vizsgázó gyorshajtást vagy relatív gyorshajtást követ el

Az adott útszakaszon érvényes sebességhatár túllépésére nincs mentség, az a tanuló, aki ezt mégis megteszi, kénytelen lesz új vizsgaidőpontot nézni. Nehezebb a relatív gyorshajtás megítélése, ami a nem az út és látási viszonyoknak, valamint a forgalmi helyzetnek megfelelő megválasztott sebességet jelenti.

6. A vizsgázó a járművel felhajt a járdára (járdaszegélyre, útpadkára - akár egy kerékkel is)

Viszonylag sűrűn előforduló hiba, hogy jobbra történő bekanyarodáskor vagy a parkolási manőver végrehajtása közben a vizsgázó véletlenül ráhajt az útpadkára, járdaszegélyre. Bagatell hiba, ami abból fakad, hogy a tanuló nem érzi még a gépjárművet.

7. A vizsgázó a besorolást vagy sávváltoztatást szabálytalanul, figyelmetlenül hajtja végre

A figyelmetlenül végrehajtott, esetleg veszélyhelyzetet teremtő sávváltás is mindennapos hibának számít a vizsgák során. A tapasztalatok szerint ezt a jogosítvánnyal már rendelkező, sokéve vezető emberek egy része sem csinálja sokkal jobban.

8. A vizsgázó az elsőbbségadási kötelezettségének nem tesz eleget

A „jobbkezes” utcák általában a tanulóvezetők mumusai közé tartoznak, nem véletlenül, hiszen könnyedén előfordulhat, hogy az elsőbbségadási kötelezettségének nem tesz valaki eleget az ilyen környéken. És úgy látszik, elő is fordul, a kilencedik helyen szerepel ez az ok az azonnali bukást okozó hibák rangsorában.

9. A vizsgázó a közlekedési helyzetet nem ismeri fel

A tanulók számára eleinte olyannak tűnhet a forgalom, mint egy felbolydult méhkas, nehéz követni minden rezdülését. Sokakat leköt maga az autó irányítása, megosztott és leszűkült figyelmet kapnak a történések körülöttük. Ettől függetlenül a forgalmi helyzet fel nem ismerése, a rossz vagy lassú reakció azonnali bukást jelent a forgalmi vizsgán.

10. A vizsgázó megtévesztő irányjelzést ad

Nehéz eldönteni, hogy melyik a nagyobb hiba, az irányjelzés teljes elmulasztása vagy a megtévesztő indexelés. Végső soron mindkettő nagy probléma, hiszen könnyedén veszélyhelyzetet teremthet vele az ember.

Ezekből a forgalmi vizsga hibapontokból maximum 10 lehet

Az azonnal a vizsga sikertelenségét okozó tévesztéseken felül olyanok is léteznek, amelyekből többet is elkövethetsz, és még akkor is átmehetsz a megmérettetésen. A forgalmi vizsga során a vizsgabiztos az ún. Forgalmi vizsga minősítő lapra feljegyzi az észrevételeit és természetesen az elkövetett hibákat is. Az alábbiakból legfeljebb tízet lehet összegyűjteni, hogy még sikeres legyen a vizsga:

1. Elindulás előtti teendők

 • a kötelezően előírt ellenőrzéseket egyszeri figyelmeztetéssel, de önállóan tudta elvégezni

2. Elindulás, gyorsítás

 • a biztonsági övet nem csatolta be
 • elinduláskor a motort lefullasztja
 • a pedálokat, a kormányt és a kéziféket nem összehangoltan kezeli
 • nem a forgalmi helyzetnek megfelelően (lassan vagy „erőszakosan”) indul el a járművel
 • a járművel nem egyenletesen gyorsítva indul el
Forgalmi vizsga minősítő lap
Forgalmi vizsga minősítő lap

3. Lassítás, megállás

 • megálláskor a motort lefullasztja
 • a fékpedált nem a szükséges erővel nyomja, és a fékezőerőt nem képes módosítani
 • lassítása nem egyenletes
 • megállás előtt „üresbe” kapcsolja a sebességváltót („üresben” gurul)

4. Nyomtartás, irányváltoztatás, kanyarodás

 • kormányfogása bizonytalan, merev, helytelen
 • jobbra tartás okán a parkoló járműveket „szlalomozva” kerülgeti
 • kanyarban szakaszosan kormányoz, szabályos területen, de helytelen íven kanyarodik
 • nem megfelelő az irányjelzés és a fékezés sorrendje
 • a mögöttes és a jármű melletti forgalmat nem rendszeresen ellenőrzi
 • előzéskor, kikerüléskor, sávváltoztatáskor hirtelen kománymozdulattal (meredeken) húzódik ki
 • az előtte lévő akadályt nem veszi kellő időben észre
 • a jobbra vagy balra kanyarodásra kínálkozó alkalmat nem használja ki
 • a besorolást késve, de egyébként szabályosan hajtja végre
 • nem a továbbhaladási szándékának megfelelően sorol be, de útját a besorolás szerint szabályosan folytatja
 • az úttesten lévő vizet a gyalogosokra fröcsköli

5. Haladási sebesség megválasztása

 • indokolatlanul és rendszeresen magas fordulatszámon működteti a motort
 • felkapcsolásoknál nem gyorsítja fel eléggé a járművet, a motor rángat
 • visszakapcsoláskor nem a haladási sebességnek megfelelő sebességi fokozatba kapcsol
 • nem a forgalmi viszonyoknak megfelelően gyorsít, lassít, vezetése „darabos”
 • nem törekszik a forgalmi-, időjárási-, látási- és útviszonyoknak, valamint a jármű sajátosságainak megfelelő sebesség megválasztására (indokolatlanul lassan halad)
 • a követési távolságot helytelenül választja meg
 • álló járművek mellett a sebességhez mérten túl közel halad el

6. Közúti jelzések figyelembevétele

 • a kereszteződés előtt – a körülményekhez képest - túlságosan távol kezd lassítani
 • a közlekedési helyzetet lassan ismeri fel
 • a helyes besorolás után elsőbbségadás vagy manőver céljából nem ott áll meg a járművel, ahonnan a helyzetet felismerhetné
 • a közúti jelzésekre kissé késve, de helyesen reagál
 • piros-sárga jelzésnél nem készül fel az indulásra
 • tilos jelzésnél benyomott tengelykapcsoló pedállal, sebességi fokozatba kapcsolva áll a járművel
 • a járdán lévő gyalogosokat az úttestre „csalogatja”
 • nem kellő ideig, vagy nem kellő időben, de nem félrevezetően ad irányjelzést
 • nem győződik meg arról, hogy jelzéseit észlelték-e a közlekedő partnerek
 • a közlekedési partnerek jelzéseire nem megfelelően reagál (lassan, de még időben reagál)
 • a járművek kivilágítására vonatkozó előírásokat helytelenül alkalmazza

7. Manőverezési feladatok

 • a parkolás után nem a parkolóhely közepére helyezte el a járművet
 • a jármű hossztengelye nagymértékben eltér a parkolóhely tengelyétől
 • másodszori javítással sikerült a feladatot végrehajtani

A forgalmi vizsgán azonnali bukást jelentenek ezek a hibák

Most pedig következzen az összes olyan végzetes hiba, amelyek elkövetését jogszabály szerint nem tolerálhatják a vizsgabiztosok. A forgalmi vizsga automatikusan sikertelenül zárul, ha a tanuló:

 • közlekedési szabályt sért;
 • a KRESZ szerinti ellenőrzést nem képes elvégezni;
 • veszélyhelyzetet teremt, vagy balesetet okoz;
 • meghatározott feladatot második javítás után sem képes a megfelelő módon végrehajtani;
 • elindulás előtt a féklevegő- és fékezőnyomást nem ellenőrzi (légfék vagy levegőrásegítés esetén);
 • az üzemi fék hatásosságának ellenőrzését elmulasztja;
 • az irányjelzést vagy a körültekintést elmulasztja;
 • a tervezett haladási iránnyal ellentétes irányba a járművel több, mint 50 cm-t elgurul;
 • balesetveszélyes manővere miatt a szakoktatónak be kell avatkoznia;
 • figyelmét a technikai kezelés elvonja a forgalomtól;
 • a sebességváltások közben elrántja a kormányt, vagy haladási irányától hagyja eltérni a járművet (nem képes megtartani);
 • nem képes felvenni a forgalom ritmusát, akadályozza a forgalmat, vagy a vizsga időtartama alatt túlnyomórészt indokolatlanul lassan halad;
 • rendszeresen kis követési távolságot tartva, zavarja az előtte haladót;
 • sebessége megtévesztő az elsőbbségadás tekintetében
 • egyenrangú útkereszteződésbe úgy hajt be, hogy elsőbbségadási kötelezettségének nem tudna eleget tenni (fékkészenlét hiánya);
 • durva fékezéssel áll meg az úttesten áthaladó gyalogosok előtt;
 • gyorshajtást, vagy relatív gyorshajtást követ el;
 • nem képes folyamatosan kormányozva irányítani a járművet;
 • elveszti a jármű feletti uralmát;
 • a járművel felhajt a járdára (már egy kerékkel is);
 • nem biztonságosan kanyarodik, indokolatlanul benyomja a tengelykapcsoló pedált
 • indokolatlanul vagy szabálytalanul igénybe veszi a menetirány szerinti bal oldalt;
 • a besorolást, sávváltoztatást szabálytalanul, figyelmetlenül hajtja végre;
 • az útkereszteződésben nem követi a forgalmi sávját;
 • elsőbbségadási kötelezettségének nem tesz eleget;
 • a közlekedési helyzetet nem ismeri fel;
 • nem a közúti jelzéseknek megfelelően közlekedik;
 • nem megfelelően reagál a gyalogosok viselkedésére;
 • a forgalmi helyzetekről nem tájékozódik, figyelmetlen;
 • rendszeresen akadályozza a forgalmat;
 • megtévesztő irányjelzést ad;
 • a megkülönböztető jelzést használó járművet nem veszi észre, vagy arra nem megfelelően reagál;
 • rendszeresen hirtelen, blokkolva fékez (a lassulást nem érzékeli), képtelen egyenletes lassításra;
 • a fék- és tengelykapcsoló pedált többször nem a megfelelő sorrendben működteti;
 • tartósfékkel felszerelt járművön nem, vagy helytelenül alkalmazza a tartósféket;
 • várakozás céljából történő megálláskor a rögzítő fékkel nem rögzíti a járművet (járműszerelvényt)