A KGFB-díjak megállapításáról szóló rendelet módosítását kezdeményezi az ombudsman – közölte az MTI-vel az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (AJBH).

A Magyar Autóklub tavaly fordult az alapvető jogok biztosához azzal, hogy a magyar piacon tevékenykedő biztosítók a bonus-malus besoroláson túl további korrekciós tényezőket (itt a károkozói pótdíjra kell gondolni) alkalmaznak egy-egy káreset után a következő évi KGFB meghatározásakor.

Megrongálódott autók oldalról fotózva

Az alapvető jogok biztosa, Dr. Kozma Ákos úgy látja, hogy a szabályozás a kártörténeti adatok felhasználását a biztosítók döntésére bízza, ami így önkényessé teszi a biztosítók díjmegállapítási rendszerét. Az ombudsman álláspontja szerint a szabályozás nincs tekintettel sem a biztosítók díjmegállapításban fennálló tagadhatatlan gazdasági érdekeltségére, sem pedig a közszolgáltatást igénybe vevő fogyasztók érdekeinek a védelmére. Továbbá azt is megállapította, hogy a KGFB-re vonatkozó rendeleti szabályozás sérti a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság elvét, az nem felel meg a törvényben kapott felhatalmazásnak.

Az ombudsman (a jegybankhoz hasonlóan) azt mondja, hogy a biztosítók által alkalmazott túlzott mértékű károkozói pótdíj torzítja a jogalkotó akaratát tükröző bonus-malus rendszer érvényesülését. Az ombudsman azon a véleményen van, hogy önmagában nem kifogásolható a károkozói pótdíj alkalmazása, a kárstatisztikától elszakadó, túlzott mértékű károkozói pótdíj alkalmazását ugyanakkor visszásnak tartja, vélekedése szerint ugyanis az magát a bonus-malus rendszert veszi semmibe. A jogi szabályozás hiányossága esetenként akár a biztosítási alapdíj 150 százalékos növekedését is eredményezhette, mutatott rá Dr. Kozma Ákos.

Kárfelmérés

Mindezek tükrében az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala arra kérte a pénzügyminisztert, hogy fontolja meg a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló NGM rendelet olyan módosítását amelynek eredményeként a szabályozás egyértelműen rendezi a kártörténeti adatok biztosítók által történő felhasználásának szabályait és a károkozói pótdíjat – mint alkalmazott díjemelési együttható értékét – korlátok közé szorítja.

Az alapvető jogok biztosa továbbá felkérte a Magyar Biztosítók Szövetségének elnökét, gondoskodjon arról, hogy a KGFB-bizniszben érdekelt biztosítók megismerjék és tudomásul vegyék az általa írt jelentés tartalmát.