2023. február 22. | 07:16

10 pontban határozták meg a fenntartható akkumulátorgyártás feltételeit.

Komoly beszédtémát szolgáltatott a napokban a Debrecenben létesíteni kívánt CATL akkumulátor gyár. A lakosság jelentős része adott hangot aggodalmainak két közmeghallgatáson is. Ezekről itt és itt számoltunk be.

A dolog nem helyi probléma, az akkumulátorgyárakkal szemben más településen élők is kifejezték nemtetszésüket. A gödiek is kiadták a dühüket nemrég az akkugyár közmeghallgatásán. Nem ok nélkül, egy független szakértői vizsgálat ugyanis olyan anyagok jelenlétét mutatta ki a gödi kutak vizében, amiket az ottani Samsung-gyárban is használnak.

A témával a WWF, azaz a World Wide Fund for Nature, magyarul Természetvédelmi Világalap is foglalkozott. Komoly problémának találja a szervezet, hogy a nagy természetierőforrás-igényű, stratégiai fontosságú iparág jogszabályban előírt környezeti értékelése elmaradt, és ahogy írják,

“számos esetben az egyes gyárépítések hatásvizsgálatát is nagy valószínűséggel „felszalámizták”.

Közleményükben hangsúlyozzák, hogy a magyar társadalom és a helyi lakosok sem kaphattak precíz képet annak kapcsán, hogy az új iparosítás milyen hatást fog gyakorolni a magyar emberek életére valamint a természeti erőforrásainkra.

A szervezet azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a természeti erőforrásaink védelmezésével és gondos használatával járó, Magyarország Alaptörvényében foglalt felelősségvállalás teljesüljön. A biztonságos és környezetvédelmi szempontból elfogadható iparfejlesztés érdekében a WWF Magyarország 10 pontból álló javaslatot állított össze. Ezeket változtatás nélkül közöljük.

1. Kérjük, hogy a Nemzeti akkumulátor-iparági stratégia 2030 című dokumentumot vizsgálják felül és aktualizálják – álláspontunk szerint hazánk akkumulátor-nagyhatalmi ambícióihoz egy jóval részletesebb stratégia illeszkedne –, továbbá végezzék el annak stratégiai környezeti vizsgálatát a környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően.

2. Kérjük, hogy a stratégiai környezeti vizsgálatnak legyen része a beruházások területválasztásának szempontrendszere. Javasoljuk, hogy a szempontrendszer tartalmazza a helyszínválasztás fenntarthatósági vetületét, az egyes gyárak esetleges helyhez kötöttségének indokait, különös tekintettel a jelentős infrastruktúra-beruházásokkal és iparipark-építésekkel érintett üzemek esetében.

3. Javasoljuk, hogy a tervezett üzemek esetében a gyárak elhelyezésének alternatíváit is vizsgálják meg, különös tekintettel a rendelkezésre álló természeti erőforrásokra és meglévő, kiépített infrastruktúrára.

4. Kérjük, hogy vizsgálják felül azokat a környezethasználati engedélyeket, amelyek esetében felmerül a szalámitaktika alkalmazásának gyanúja, és együttesen vizsgálják meg az infrastruktúra-fejlesztésekhez és beruházásokhoz kapcsolódó tevékenységek hatásait, különös figyelemmel a vízigények biztosításához köthető közvetlen és közvetett környezeti hatásokra, beleértve a víziközmű- és csatornaépítéseket, valamint a vízigények kielégítését szolgáló vízépítési feladatokat.

5. Kérjük, hogy a gyárak szennyezőanyag-kibocsátás tekintetében végzett önellenőrzési kötelezettségére vonatkozó jogszabályokat vizsgálják felül, terjesszék ki az önellenőrzést olyan potenciális szennyezőanyagokra is, amelyek jellemzőek az akkumulátorgyártásra, azonban jogszabály nem írja elő ezek ellenőrzését, illetve nem rendel hozzá határértéket.

6. Biztosítsák, hogy a felülvizsgált Nemzeti Energia és Klímaterv tartalmazza a gyárlétesítések miatt megnövekedett energiaigényre vonatkozó vizsgálatokat, továbbá azt, hogy azt milyen energiaforrásból, illetve import forrásból lehet fedezni, és mindennek milyen hálózatfejlesztési igénye van. A felülvizsgálat biztosítsa, hogy a megnövekedett várható fogyasztás nem fogja veszélyeztetni az ország 2030-as kibocsátás-csökkentési tervét és a klímasemlegesség elérését.

7. Kérjük, mutassák be, hogy a gyárak nyersanyagszükségletét milyen forrásokból tervezik biztosítani, és vizsgálják meg azon technológiák alkalmazásának környezeti hatásait és erőforrásigényét, amelyekkel termálvizekből terveznek lítiumot kinyerni.

8. Kérjük, hogy a termőföldek igénybevételét a lehető legkisebb mértékűre csökkentsék az államilag támogatott beruházások esetében. Javasoljuk, hogy mérjék fel a barnamezős beruházások lehetőségeit Magyarországon, és ahol csak lehet, a rozsdaövezeteket részesítsék előnyben a tevékenységek tervezésekor.

9. Kérjük, hogy mutassák be az állami támogatások megtérülését, továbbá azt, hogy hogyan tervezik támogatni az iparág hozzáadott értékét növelő magyar kutatás-fejlesztési és innovációs lehetőségeket.

10. Kérjük, mutassák be, hogy Magyarország, mint potenciális akkumulátor-nagyhatalom mit tervez tenni a fenntartható és igazságos akkumulátor-értéklánc fejlesztéséért.

MTI / Mónus Márton