2022. március 16. | 15:06

Így tudsz muzeális minősítést és OT-rendszámot igényelni a féltve őrzött kincsedre.

Az elterjedt nemzetközi gyakorlathoz igazodóan Magyarországon is minden 30 éves vagy annál idősebb jármű jogosult az oldtimer státuszra, így az 1990-es évek elején gyártott, az utakon ma is viszonylag sűrűn előforduló F Astrák, 3-as Golfok vagy E36-os BMW-k is kaphatnak már oldtimer-rendszámot - amennyiben megfelelnek a jogszabályokban rögzített pontos feltételeknek.

Általánosságban elmondható, hogy az a jármű kaphat idehaza OT-rendszámot, amelyiket gyári állapotban őriztek meg, azon előírásba ütköző átalakítást nem végeztek, vagy az eredeti állapotnak megfelelően, korhű technológiákkal és anyagokkal restaurálták, és mindezt hatósági átvizsgálás igazolja. A veterán korú járművek elismerési rendszere valamelyest megújult a 2022-es évre, a változásokról és a legfontosabb tudnivalókról itt írtunk korábban.

A változások érintik a muzeálisnak minősített járművek számára kiadott rendszámokat is, ráadásul azok két lépcsőben is módosulnak idén. A Belügyminisztérium illetékes osztályának tájékoztatása szerint 2022.02.01 és 2022.07.01 közötti átmeneti időszakban a megszokott két betű és négy szám (OT-XX-XX) helyett két betű és öt szám (OT-XX-XXX) formátum lesz használatban, amelyet 2022. július 1-jétől a végleges felépítés vált: OT címer két betű - három szám, pl: OT (címer) AA-001.

A muzeális minősítés előnyei

Az oldtimer-rendszám számos előnnyel jár, a minősítés birtokában az autó tulajdonosa mentesül az éves gépjárműadó fizetésének kötelezettsége alól, kedvezményes kötelező gépjármű felelősségbiztosítás megkötésére is jogosult és nem kell regisztrációs adót sem fizetni egy külföldről származó, muzeális minősítéssel rendelkező jármű magyarországi forgalomba helyezésekor.

További előny, hogy a szokásos 2 éves intervallum helyett elegendő csupán 5 évente megjelenni az oldtimer minősítésű járművek számára előírt speciális műszaki vizsgán. Emellett az sem utolsó szempont, hogy egy oldtimerré minősített gépkocsival könnyű kivívni a forgalom többi résztvevőjének elismerését is.

Az oldtimerré minősítés menete

A gépjárművek muzeális minősítését a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum és a Magyar Veteránjárművesek Szövetsége bevonásával kidolgozott, és a Közlekedési Hatóság által jóváhagyott muzeális minősítés részletes szabályait meghatározó szabályzat és típusleírások alapján a Magyar Autóklub végzi, mint muzeális minősítő szervezet.

Az oldtimerré minősítés első lépéseként időpontot kell foglalni a Magyar Autóklub 16 muzeális minősítő helyszínének egyikén, ahol előre meghatározott szempontrendszer szerint vizsgálják át, fényképezik és értékelik a veterán korú járművet. Az oldtimer-vizsga követelményeiről részletesen lentebb olvashatsz. Ha sikerrel zárul a muzeális minősítés, akkor azonnal ki is állítják az ezt igazoló okiratot.

Ezt követően egy ún. forgalomba helyezés előtti műszaki átvizsgáláson is át kell esnie a járműnek. A friss rendeletmódosításnak köszönhetően ennek elvégzésére a Magyar Autóklub is jogosulttá vált, így a két vizsgálat egy helyen és időben megtörténhet. Miután a gépkocsinak a gyári előírásoknak kell megfelelnie és a korának megfelelő műszaki tulajdonságokkal kell rendelkeznie, mentességet kap a ma érvényben lévő (pl. környezetvédelmi) követelmények alól.

Az ügyfelek igényeinek megfelelően a Magyar Autóklub kérésre előzetesen át is vizsgálja az OT-vizsga előtt álló járművet, annak kiderítése végett, hogy az megfelel-e a Muzeális Minősítő Bizottság (MMB) szabályzatának és így jogosulttá válhat-e az oldtimer-rendszámra, a muzeális minősítésre.

Végezetül, ha az eddigi szemlék sikerrel zárultak, a sikeres műszaki átvizsgálást igazoló Műszaki Adatlappal, a muzeális minősítést alátámasztó dokumentummal, valamint a gépjármű dokumentumaival el kell látogatni egy Kormányablakba, ahol ki lehet váltani az OT-rendszámot és kiadják az autóhoz tartozó új forgalmi engedélyt.

A nemzetközileg elismert F.I.V.A. minősítéssel rendelkező gépjárművek esetén a tulajdonosok a saját nevükre kiállított okmányok birtokában a Magyar Autóklubnál kérvényezhetik, hogy az eredeti és érvényes okmányok alapján minősítési eljárás és a fent részletezett procedúra nélkül kapjon az autó hazai muzeális minősítő okmányokat és azonosítókat.

A teljes minősítő eljárás és az OT-vizsga 2022-es árai egyelőre nem ismertek, megkeresésemre a Magyar Autóklub elmondta, hogy az idei évre vonatkozó díjakat legkésőbb január végén, a kormányrendelet véglegesítését követően publikálják majd. Amint ez megtörténik, frissítjük a cikkünket.

Az oldtimer-vizsga ára 2022-ben

Az oldtimer-vizsga követelményei

A járművek muzeális minősítő vizsgálatát a MMB végzi, delegált tagját a Közlekedési Főfelügyelet egyetértésével a vizsgálat helye szerint illetékes Közlekedési Felügyelet, a Közlekedési Múzeum, a Magyar Veteránautós és Motoros Szövetség és a Magyar Autóklub együttesen jelöli ki.

A vizsgálaton kizárólag olyan jármű jelenhet meg, amelyet a vizsgálat időpontját megelőzően igazolható módon legalább 30 évvel korábban gyártottak (Magyarországon nem az első forgalomba helyezés időpontja, hanem a gyártás dátuma számít), és amelynek eredeti műszaki jellemzőit nem változtatták meg, vagy később megfelelően helyreállították.

Az eljárást a jármű tulajdonosa kérvényezheti vagy elindításához az ő hozzájárulása kell, a jármű műszaki dokumentációit is biztosítani szükséges, illetve be kell fizetni a vizsgálat díját is. A vizsga díja nem jár vissza abban az esetben sem, ha a szemle során a gépjármű „nem felel meg”, azaz sikertelen minősítést kap.

A vizsgálatot végző képesített szakértő szemrevételezéssel, különböző műszeres mérések elvégzésével, valamint fényképek készítésével formál véleményt és előre meghatározott pontrendszer szerint osztályoz, a tapasztaltak a megfelelő dokumentumokban rögzítésre kerülnek. A muzeális minősítő vizsgálat pontos részletei, a követelmények és feltételek ebben a dokumentumban olvashatók.

Fontos kitétel, hogy a minősítés szempontjából figyelmen kívül kell hagyni a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló rendeletben meghatározott követelmény teljesítése érdekében a járműre pótlólagosan felszerelt világító- és fényjelző berendezéseket, valamint a mozgássérültek általi vezethetőséget lehetővé tevő, előzetes átalakítási engedélyezési eljárás lefolytatását nem igénylő módosításokat.

Ha további részletekre vagy kíváncsi, akkor ajánljuk figyelmedbe a legfrissebb Muzeális Minősítő Szabályzatot.