2023. október 06. | 08:21

Az érintett cégek valószínűleg két éven keresztül teljesen felosztották maguk között a piacot.

Nemrég több mint 280 milliós bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) összesen 17 vállalkozásra. Ez egy 8 éven keresztül zajló vizsgálat, majd tárgyalások sorának eredménye.

A gyanú szerint ugyanis még 2012 és 2014 között több vállalkozás is felosztotta maga között a piacot, amely a közúti jelzőtáblák kihelyezésével, illetve a felfestésekkel foglalkozik. Ennek kapcsán a GVH még 2015-ben indított vizsgálatot.

Később kiderült, hogy nagyobb vállalkozásokról van szó, amelyek lényegében az egész országot felosztották maguk között. Minden alkalommal előre egyeztették a kiírt tenderekre, közbeszerzésekre vonatkozó ajánlataikat, és eldöntötték a nyertes kilétét, illetve a kompenzációt is.

A 17 érintett vállalkozás sok eset kapcsán együttműködött, ezzel pedig korlátozták a szabad piaci versenyt. Sőt, nem csak a magyar versenyjogi szabályokat, de az Európai Unió törvényeit is megsértették, mivel tevékenységük a tagállamok közötti kereskedelmet is érinthette.

A vizsgálat során rengeteg tendert kellett átvizsgálnia a versenyhivatalnak, ami különösen bonyolultnak számított. A 8 éves vizsgálat során egy bő 1100 aldokumentumból álló hatósági akta született, ám nem minden rajtuk múlt.

Különböző adatközlésekre és bírósági eljárások befejezésére a GVH összesen 2300 napot, tehát nagyjából 6 évet várakozott összesen, ami megkérdőjelezi a rendszer helyes működését. Emellett a kartellezés nem csak versenyhatósági következményeket von maga után, de bizonyos elemei bűncselekménynek minősülnek a Fővárosi Törvényszék döntése szerint.

Ez főleg a közbeszerzésekre vonatkozó szabálytalan eljárások kapcsán volt így. A versenyhivatal elnöke szerint a közpénzeket érintő kartelltevékenység a lehető legsúlyosabb versenyjogi jogsértések közé tartozik.

A vállalkozások a vizsgálatok és az eljárások során együttműködők voltak, amit a hatóságok enyhítő körülményként értékeltek. Az ügyben végül a GVH 17 cégre szabott ki összesen 284,8 millió forintos bírságot.

Depositphotos