Péter azt olvasta, hogy magántulajdonú telken nem lehet gumit tárolni annak ellenére, hogy nem minősül veszélyes hulladéknak. A szakjogász válaszol a kérdésre.

"Kedves Alapjárat!

Olvastam ezt a cikket a Vezessen, amiben azt írták, hogy otthon magánszemély nem tárolhat gumit. Ezt erősen kétlem, igaz ez? Akkor mindenki az ellenkező évszakhoz tartozó gumiját el kell szállítsa fél évre valahova otthonról tárolni? Aki gumiabroncsba ültet virágágyást, az is törvényt sért?

Köszönöm a választ,

Péter"

Az említett cikkben olvasottak jogosan keltették fel az olvasóban a kérdést, hogy az éppen nem használt autógumit miért ne tárolhatná otthon, akkor pedig mégis milyen szabályok vonatkoznak erre?

Folyamatban lévő büntetőügyekben sajnos nincsen lehetőség arra, hogy az ügyben keletkezett dokumentumokba harmadik személy betekintsen, pedig a vádirat áttanulmányozásával több kérdésre is választ kapnánk. A cikk alapján a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekmény elkövetésével vádolhatják meg az illetőt azért, mert kerítést épített jelentős mennyiségű gumiabroncsból (most a gépjármű bontás tevékenységet külön nem vizsgáljuk).

A gumiabroncs hulladék?

A bűncselekmény nevéből adódik az első kérdés: a gumiabroncs hulladéknak minősül-e? A hulladék fogalmát a hulladékról szóló törvény határozza meg: bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles. Hulladék továbbá az is, amelyet a tulajdonosa nem tud vagy nem kíván eredeti rendeltetésének megfelelően felhasználni.

Bírósági döntés is megerősítette már, hogy az ingatlanon gyűjtött és/vagy hasznosított gumiabroncs hulladéknak minősül (de nem veszélyes hulladéknak). A hulladékról szóló törvény egyértelmű abban, hogy a hulladék gyűjtése és hasznosítása a hulladékgazdálkodási hatóság által kiállított hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető.

A hatósági engedély célja az állami ellenőrzés biztosítása, ezen belül a hulladékképződés csökkentése, a használt termékek és a hulladék újrahasznosítása, illetve az anyagok körforgásban tartása. A hulladéktermelő az ingatlanon képződött hulladék gyűjtését az ingatlan területén hulladékgazdálkodási engedély nélkül legfeljebb 1 évig végezheti.

A hulladékról szóló törvény szerint tilos többek között a hulladékot felhalmozni, a gyűjtés, a kezelés szabályaitól eltérő módon elhagyni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni. A törvény részletezi a hulladék elhelyezésére vonatkozó szabályokat: csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni a hulladéktól.

Mennyiségi korlátozások

A hulladékról szóló törvény alapján egy természetes személy tulajdonában vagy használatában álló ingatlanon legfeljebb 3 köbméter, egyértelműen az ingatlanon képződő, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe nem tartozó és nem építési és bontási hulladék, valamint legfeljebb 10 köbméter, egyértelműen az ingatlanon képződő építési és bontási hulladék gyűjthető.

Mikor beszélünk bűncselekményről?

Fontos körülmény, hogy a fenti korlátot meghaladóan tárolt mennyiségű hulladék még nem fogja kimeríteni bűncselekmény törvényi tényállását. Ennek ellenére szabálytalan, és a hatósági engedély hiánya miatt közigazgatási eljárást indíthatnak az ingatlan tulajdonossal vagy használóval szemben.

A hatóság által nem engedélyezett helyen történő hulladékelhelyezés otthoni tárolása akkor lesz bűncselekmény, ha a hulladék:

  • az emberi élet, testi épség, egészség, a föld, a víz, a levegő vagy azok összetevői, illetve élő szervezet egyedének veszélyeztetésére alkalmas,
  • vagy bár nem veszélyeztető jellegű, de jelentős mennyiségű.

A jelentős mennyiség fogalmát a Büntető Törvénykönyv megadja ennél a bűncselekménynél: az 1000 kg-ot vagy a 10 köbmétert meghaladó mennyiségű hulladék. Tekintettel arra, hogy 462 db. elhelyezett gumiabroncsról és több mint 3 tonnáról van szó ebben az ügyben, a büntetőjogi felelősség ez alapján megállapítható – ismerni kell persze az összes körülményt, hogy egyértelműen kijelenthető legyen a bűnösség.

Az elhelyezés alatt az adott helyre történő szállítást és tárolást kell érteni. A bírói gyakorlat következetesen egyetért abban, hogy a tárolás körülményei a bűncselekmény megvalósulása szempontjából nem relevánsak, a biztonságos tárolás sem mentesít a büntetőjogi felelősség alól. Az elhelyezés történhet ideiglenesen, meghatározott időre vagy akár véglegesen is.

Összegzés

A közigazgatási eljárás, bírságok, netán büntetőeljárás alá vonás elkerülése érdekében visszautalunk a hulladékról szóló törvény és egyéb jogszabályok rendelkezéseire: az összegyűjtött hulladékot az arra rendszeresített gyűjtőhelyen, hulladékgyűjtő ponton, udvaron lehet elhelyezni. Bármely más területen, így közterületen, magánterületen, védett természeti területen, erdőben a hulladék elhelyezése – a veszélyeztetés, illetve a mennyiség függvényében – szabálytalan, és akár a Btk. szerinti bűncselekményt is kimerítheti.

A hulladékról szóló törvény alapján levezethető, hogy a gumiabroncsok kerítésként vagy virágágyásként történő hasznosítása nem tekinthető azok eredeti rendeltetésének, tehát hulladéknak minősül. A 3-10 köbméteres gyűjtési, tárolási határba pedig álláspontunk szerint a gumiabroncs nem tartozik bele, mert az nem az ingatlanon képződő hulladék, és nem is építési-bontási hulladék. A nyári gumit nyáron használni akarja a tulajdonosa, nem mond le róla, így nem is lesz hulladék.

A virágágyásnak vagy kerítésnek használt gumiabroncs azonban már nem a rendeltetésének megfelelő használat, tehát hulladéknak minősül jogilag. Bűncselekményt nem valósít meg néhány darab gumiabroncs eltérő használata, a tárolást pedig a hulladékról szóló törvénnyel párhuzamosan kell kezelni az adott település önkormányzati rendeleteivel, településrendezési szabályaival is, amelyek pontosítják a mennyiségi-engedélykérési kereteket.

Alapjárat.hu / Tóth Balázs